TURIZAM ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Šibensko-kninska županija je županija koja se zbog svog velikog turističkog potencijala pozicionirala kao vodeća turistička destinacija u Republici Hrvatskoj, i to kroz održivo omogućavanje korištenja svojeg prirodnog i kulturno-povijesnog potencijala i nasljeđa, te turističkih kapaciteta koji svojom ponudom i kvalitetom zadovoljavaju zahtjeve suvremenog gosta.
Šibensko-kninska županija je županija koja potencijalnim investitorima pruža priliku da osmisle, proizvedu i stave na tržište turističke porizvode i usluge čija kvlaiteta, jedinstvenost i povoljne cijene mogu imati značajan udio u ostvarivanju turističkog prometa u odnosu na susjedne konkurentne zemlje.

Povećanje turističke potražnje, otvaranje radnih mjesta i sigurni prihodi su uvjetovali da je Šibensko-kninska županija turizam odredila kao vodeću gospodarsku granu u županiji U Šibensko-kninskoj županiji nalaze se dva Nacionalna parka, NP Krka i NP Kornati te park prirode Vransko jezero koji zajednički tvore izletničke atrakcije u regionalnom turističkom spektru.
Grad Šibenik u županiji raspolaže sa najvećim kulturnim potencijalom u svrhu turizma, tu je u prvom redu Katedrala sv. Jakova, a osim nje iz gradskih zidina se kriju brojna druga bogatstva, te Tvrđave Sv. Mihovila i Sv. Ivana .
Tvrđava Sv. Nikole se nalazi na ulazu u kanal Sv. Ante, a sagrađena je tijekom 16. stoljeća radi obrane grada od turskih napada s mora, te je nedavno uređena i šetnica u Kanalu Sv. Ante.
Prema prirodnim, geografskim i gospodarskim obilježljima, Šibensko-kninska županija se može podijeliti na osam mikrolokacija (clustera), što može omogućiti dolazak novih ciljnih skupina turista, produžetak sezone te prijenosa gospodarskih učinaka i na unutrašnjost županije,zaleđe, koja je do sada nedovoljno razvijena kako u gospodarskom tako i u turističkom smislu.
Kako bi se dugoročno postigno produljenje turističke sezone, potrebno je promicati nautički turizam županije , te dodatno usluge u turizmu upotpuniti sadržajima kroz uređenje biciklističkih i pješačkih staza i razvoj selektivnih oblika turizma, u prvom redu ruralnog turizma.
Produljenje sezone svakako se može postići boljom promocijom i razvojem medicinskog turizma, za što Šibensko-kninska županija ima niz komparativnih prednosti u smislu korištenja nalazišta ljekovitog blata, razvoj pružanja medicinskih usluga gostima koji bi dolazili tokom cijele godine.

Zaključno, potencijal nautičkog turizma, ponuda u ruralnom turizmu, zdravstveni turizam, te bogato kulturno – povijesno nasljeđe, samo su neki od preduvjeta da Šibensko-kninska županija postane županija u kojoj turistička sezona traje 12 mjeseci, sa glavnom ljetnom sezonom u trajanju od 120 dana.

Šibensko-kninska županija raspolaže sa 12 marina, što je čini vodećom nautičkom destinacijom u Republici Hrvatskoj, a prema donešenim Prostornim planovima planira se  izgradnja novih luka nautičkog turizma . Prema Strategiji razvoja nautičkog turizma do kraja 2015.g. planirano je 2 140 novih vezova u moru, što bi za Šibensko-kninsku županiju uz postojeće vezove u moru i na kopnu značilo ukupno 5 835 vezova.

Segment koji može biti posebno interesantan investitorima su mali i obiteljski hoteli, izgradnja novih luka nautičkog turizma i ulaganje u postojeću infrastrukturu, te izgradnja hotelskih kapaciteta visoke kategorije.

 

Smještajni kapaciteti  Šibensko-kninske županije

HOTELI I APARTMANSKA NASELJA 8.670  
Hoteli (12) 3650  
Apartmanska naselja (4) 1070  
Mali i obiteljski hoteli (27) 1270  
     
PRIVATNI SMJEŠTAJ 41.760  
Sobe 8.200  
Apartmani i studio 33.560  
     
KAMPOVI    
Veliki kampovi (12) 13.140 mjesta
Kampirališta (78) 2.340  
     
ODMARALIŠTA (14) 550  
     
SVEUKUPNO SMJEŠTAJNIH JEDINICA  64.120  
     
MARINE (12) 3.480 u moru
  1.320 suhi vez

Turistička ostvarenja Šibensko-kninske županije u razdoblju siječanj-prosinac 2016.