U gospodarstvu Šibensko-kninske županije, djelatnost trgovine na veliko i malo zauzima vodeće mjesto prema broju registriranih trgovačkih društava.

Dakle, prema godišnjem financijskom izvještaju za 2016. godinu, trgovina na veliko i malo, sa 450 poduzetnika, sudjelovala je sa 21,8% u ukupnom broju gospodarskih subjekata Šibensko-kninske županije.

Navedeni broj poduzetnika u trgovini u 2016. godini, prema GFI, ostvarili su 23,1% od ukupnih prihoda u gospodarstvu Županije i zapošljavali su 1.834 djelatnika što je 16,5% od ukupnog broja zaposlenih u gospodarstvu Šibensko-kninske županije.

Ostvareni rashodi poduzetnika u djelatnosti trgovine u 2016. godini zauzimaju udio od 22,4% od ukupno ostvarenih rashoda poduzetnika u Županiji.

U djelatnosti trgovine u 2016. godini, poduzetnici su ostvarili 52.162.320 kn dobiti razdoblja, što je 16,0% od ukupno ostvarene dobiti razdoblja u gospodarstvu Županije, a u odnosu na prethodnu, 2015. godinu dobit u trgovini se povećala za 49,2%.

U 2016. godini, poduzetnici iz djelatnosti trgovine na veliko i malo sudjelovali su sa 0,6% u ukupno ostvarenim investicijama u dugotrajnu imovinu u gospodarstvu Županije, sa vrijednosti od 3.868.920 kn, što je u odnosu na prethodnu, 2015. godinu više za 216,2%.

Najznačajnija trgovačka poduzeća u Šibensko-kninskoj županiji su: Djelo d.o.o. – kao najveći domaći trgovački lanac, Jolly Autoline d.o.o., Jolly-JBS d.o.o., te ostala mnogobrojna manja poduzeća koja svojom ponudom roba i usluga nastoje zadovoljiti sve veće zahtjeve tržišta.

Osim Djela d.o.o. trgovačku ponudu Šibensko-kninske županije upotpunjuju slijedeći veći domaći i strani trgovački lanci i to: Trgovački centar Plodine Šibenik, Lidl d.o.o., Tommy d.o.o., Konzum d.d., JYSK, Supernova Šibenik d.o.o., Spar Hrvatska d.o.o., Kaufland, Billa d.o.o., trgovački centar Dalmare d.o.o., Dalmostan d.o.o., trgovački centar City life – Lifestyle Gallery, Era Commerce d.o.o. itd.

 

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnostima trgovine na veliko i malo Šibensko-kninske županije u 2016. godini

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnostima trgovine na veliko i malo Šibensko-kninske županije u 2015. godini