U 2017. godini, u Šibensko-kninskoj županiji, poslovala su 234 poduzetnika u djelatnosti građevinarstva, osam poduzetnika više nego prethodne 2016. godine.

Najznačajnija grana građevinarstva na području Šibensko-kninske županije u 2017. godini je gradnja stambenih i nestambenih zgrada koja zapošljava 53% ukupnog broja zaposlenih u građevinarstvu.

Ukupni prihodi u 2017. godini u granama građevinarstva iznose 525.973.975 kn što je 41% više nego prethodne 2016. godine, a tek za 1,3% više nego 2008. godine. Gradnja stambenih i nestambenih zgrada čini najveći dio od 56% ukupnih prihoda u građevinarstvu Šibensko-kninske županije. Ukupni rashodi u granama građevinarstva su veći za 28% u odnosu na 2016. godinu.

Ukupne Investicije u novu dugotrajnu imovinu, u granama građevinarstva, su manje za 18%, u odnosu na prethodnu godinu.

Uvoz u razdoblju poduzetnika građevinskih djelatnosti je 13 puta veći nego prethodne 2016. godine i iznosi 4.720.324 kn, dok je 10 puta manji nego davne 2008. godine.

Gospodarska kretanja u graditeljstvu Šibensko-kninske županije u 2015.

Analiza stanja u graditeljstvu od 2007. do 2016.

Statistički pokazatelji u graditeljstvu RH I-VI 2017.