O županijskoj komori


ŽK Šibenik.jpg

Županijska komora Šibenik osnovana je 22. prosinca 1993. godine temeljem Odluke o osnutku županijskih komora, a sve do tada je bila u sastavu Osnovne Privredne komore Split – Ispostava Šibenik.

Osim stalno zaposlenih 6 djelatnika koji su svakodnevno na usluzi svojim članicama za rješavanje gospodarskih problema, kao i pronalaženje adekvatnih odgovora na sve upite vezane uz gospodarstvo, tijelo Županijske komore Šibenik sačinjava i Gospodarsko vijeće sastavljeno od 17 članova, vodećih gospodarstvenika Šibensko-kninske županije. Gospodarsko vijeće bira predsjednika koji obnaša i dužnost predsjednika Županijske komore Šibenik koji zajedno sa stručnim tijelima Komore promiču, predstavljaju i zastupaju zajedničke interese svojih članica, unapređuju poduzetništvo, uspostavljaju poslovne odnose s inozemstvom, potiču razvoj inovacije i ekologije, te obavljaju tekuće poslove od značaja za obavljanje gospodarskih djelatnosti.

Članovi Gospodarskog vijeća Županijske komore Šibenik su:

1.    v.d. Predsjednik Vijeća: JOSIP LAĆA HGK Županijska komora Šibenik
2.    Zamjenik predsjednika Vijeća: JAKOV TERZANOVIĆ Podi Šibenik d. o. o. Šibenik
3.    DEJAN VAPSKI Knauf d. o. o. Kosovo Knin
4.    MARINKO IVANOVIĆ Luka Šibenik d. o. o. Šibenik
5.    TEDI SLAMIĆ Djelo d.o.o. Ljubostinje Unešić
6.    IVICA BARIŠIĆ Girk-Kalun d. d. Drniš
7.    NOVICA LJUBIČIĆ Zeleni grad Šibenik d. o. o.  Šibenik
8.    MATE BURIĆ Miab d. o. o. Šibenik
9.    ŠIME BUKIĆ Impol TLM d. o. o. Šibenik
10.  NIKICA BUJAS Elektrolux građenje d. o. o. Šibenik
11.   JOSIP DIČAK Drnišplast d. d. Drniš
12.   DARKO BASTIĆ Olympia Vodice d.d. Vodice
13.   IVAN SOŽA Laguna trade d. o. o. Rogoznica
14.   IGOR GULAN Geodezija d. o. o. Šibenik
15.   DAMIR LASAN Vinoplod-Vinarija d. d. Šibenik
16.   ANITA ANTIĆ Dalmare d. o. o. Šibenik
17.   JADRANKO KOZINA Naprijed d. o. o. Šibenik

U dugogodišnjim kontaktima sa gospodarskim komorama u inozemstvu, ŽK Šibenik ima potpisane Protokole o suradnji i to s:

- Štajerskom gospodarskom komorom , Austrija
- Gospodarskom komorom Wels, Austrija
- Gospodarskom komorom Trebič, Češka
- Gospodarskom komorom Rybnik, Poljska
- Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona, Bihać, BiH