Udruženje marina Hrvatske gospodarske komore osnovano je 1992. godine s ciljem promicanja i zaštite zajedničkih interesa te razvoja nautičkog turizma. U ostvarivanju tog cilja, Udruženje surađuje s relevantnim institucijama, sudjeluje u radnim skupinama, daje komentare na prijedloge propisa, sudjeluje na stručnim skupovima te raspravlja o pitanjima važnim za poslovanje članica. Rad Udruženje marina temelji se na Statutu Hrvatske gospodarske komore te Poslovniku o radu Udruženja nautičkog turizma (marina) HGK.

USTROJSTVO

Predsjednik Udruženja: Sean Lisjak, Marina Veruda Pula

Zamjenik predsjednika: Božidar Duka, D-marin Dalmacija

Zamjenik predsjednika: Kristijan Pavić,  ACI d.d.

Vijeće Udružeja nautičkog turizma čine:

  • SEAN LISJAK, Marina Veruda Pula
  • BOŽIDAR DUKA,  D-marin Dalmacija
  • KRISTIJAN PAVIĆ, zamjenik predsjednika Udruženja marina
  • KREŠIMIR ŽIC, Marina Punat
  • BUDISLAV TARAŠ, Marina Zadar Tankerkomerc
  • JURE MULA, Marina Frapa
  • GORAN RAŽNJEVIĆ, Marina Kornati Biograd
  • BORIS NINIĆ, Marina Betina
  • ŽELJKO MALOVIĆ, Marina Tribunj Danuvius