Strukovna skupina zdravstvenog turizma ŽK Rijeka

pixabay

U srpnju 2016. godine u ŽK Rijeka osnovana je Strukovna skupina zdravstvenog turizma u cilju doprinosa razvoju zdravstvenog turizma na području Primorsko goranske županije i zaštita zajedničkih interesa članica. U tom smislu Strukovna skupina surađivat će sa Zajednicom zdravstvenog turizma na nivou HGK te s relevantnim ustanovama, raspravljati o pitanjima važnima za poslovanje članica, davati mišljenja na prijedloge propisa i sudjelovati na  stručnim skupovima.

Članovi vijeća su:

 1. Šime Živković, DENT VITALIS d.o.o.
 2. Maša Smokrović, USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU „HELENA SMOKROVIĆ“
 3. Vladimir Mozetič, MEDICA MODERNA d.o.o.
 4. Damir Radulić, POLIKLINIKA SMILE d.o.o.
 5. Jelica Popić, ORTOSAN d.o.o. - UČILIŠTE LOVRAN
 6. Sandra Martinčić, THALASSOTHERAPIA OPATIJA
 7. Đurđica Šimičić, JADRANKA d.d.

Za predsjednika Strukovne skupine zdravstvenog turizma izabran je gospodin Šime Živković direktor u DENT VITALIS d.o.o., za zamjenika predsjednika strukovne skupine izabrana je gospođa Maša Smokrović, vlasnica „Ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju „Helena Smokrović“.

Contacts

 • Županijska komora Rijeka Adresa: Bulevar oslobođenja 23 51000 Rijeka Email: hgkri@hgk.hr Tel: +385 51 209111 Tel 1: +385 51 209110 Fax: +385 51 216033 Fax 1: +385 51 216926 predsjednik: dr. sc. Vidoje Vujić prof. emer. direktorica: Vita Dujmović
 • Šime Živković, DENT VITALIS d.o.o. President of Trade Group of Health Tourism Rijeka Tel: +385 51 323 474 Email: sime@dentvitalis.com
 • Maša Smokrović, Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Helena Smokrović" Vice president of Trade Group of Health Tourism Rijeka Tel: +385 51 371 036 Email: masa@helena-smokrovic.hr
 • Perica Šolić Senior Expert Advisor Tel: +385 51 209 130 Email: psolic@hgk.hr
 • Županijska komora Rijeka Tel: +385 51 209 111 Email: hgkri@hgk.hr