Strukovna skupina za razvoj ljudskih potencijala ŽK Rijeka

Konstituirajuća sjednica Strukovne skupine za razvoj ljudskih potencijala održana je 19. listopada 2016.g. Cilj Strukovne skupine učinkovitih ljudskih potencijala razmatra sva pitanja od zajedničkog interesa za članice i između ostalog će se baviti slijedećim pitanjima:

 • zapošljavanje i mobilnost radne snage
 • aktivno uključivanje osoba s poteškoćama na tržište rada (kroz poticajne mjere zapošljavanja)
 • obrazovanje i cjeloživotno učenje
 • dobro upravljanje ljudskim potencijalima (poslovni procesi, sustav upravljanja kvalitetom, e- internacionalizacija poslovanja, socijalni dialog između djelatnika i prema institucijama)

Za članove Vijeća Strukovne skupine za razvoj ljudskih potencijala imenuju se:

 1. Jadran- Galenski laboratorij d.d., Lorena Dika
 2. Milenij hoteli d.o.o., Nataša Kovačić Stilinović
 3. Viktor Lenac d.d., Aleksandar Jurčević
 4. Jadranka hoteli d.o.o., Rikard Hesky
 5. Jadran d.d., Marija Žarković Turak
 6. Autotrans d.o.o., Višnja Dedić
 7. Jadranska vrata d.d., Ivana Forenbaher
 8. Jadrolinija d.o.o., Dalibor Čandrlić
 9. KD Autotrolej d.o.o., Mirjana Babić
 10. Uljanik d.o.o, Hrvoje Gligora
 11. Luka Rijeka d.d., Arsen Randić

Contacts

 • Županijska komora Rijeka Adresa: Bulevar oslobođenja 23 51000 Rijeka Email: hgkri@hgk.hr Tel: +385 51 209111 Tel 1: +385 51 209110 Fax: +385 51 216033 Fax 1: +385 51 216926 predsjednik: dr. sc. Vidoje Vujić prof. emer. direktorica: Vita Dujmović
 • Županijska komora Rijeka Tel: +385 51 209 111 Email: hgkri@hgk.hr
 • Nikola Musulin Senior Expert Associate Tel: +385 51 209 155 Email: nmusulin@hgk.hr
 • Višnja Dedić, Autotrans d.o.o. President of trade group of human resource development Rijeka Tel: +385 51 660332 Email: visnja.dedic@autotrans.hr
 • Dalibor Čandrlić, Jadrolinija d.d. Tel: 051 666 187 Email: dalibor.candrlic@jadrolinija.hr