Strukovna skupina za računalno programiranje i informacijske djelatnosti ŽK Rijeka

www.pixabay.com

U Županijskoj komori Rijeka, na konstituirajućoj sjednici 23. studenoga 2015., osnovana je Strukovna skupina za računalno programiranje i informacijske djelatnosti HGK ŽK Rijeka.

Za članove Vijeća Skupine izabrani su:

Mile Pavlić, RIS d.o.o.,

Boris Krstanović, Multilink d.o.o.,

Martina Vasilj Matković, Prospekt d.o.o.,

Marijan Valković, TeleConsult d.o.o.,

Vedran Štajduhar, Net Projekt d.o.o.,

Beris Oštarić, BeSoft d.o.o.,

Zoran Spoja, Micro process d.o.o.,

Anto Domić, NetCom d.o.o. i

Mislav Polonijo, CASE d.o.o.

Za predsjednika Strukovne skupine za računalno programiranje i informacijske djelatnosti HGK ŽK Rijeka izabran je  gosp. Boris Krstanović – MULITILINK.

Za zamjenika predsjednika Strukovne skupine za računalno programiranje i informacijske djelatnosti HGK ŽK Rijeka izabran je gosp. Zoran Spoja- MICRO PROCESS.

Contacts

  • Županijska komora Rijeka Adresa: Bulevar oslobođenja 23 51000 Rijeka Email: hgkri@hgk.hr Tel: +385 51 209111 Tel 1: +385 51 209110 Fax: +385 51 216033 Fax 1: +385 51 216926 predsjednik: dr. sc. Vidoje Vujić prof. emer. direktorica: Vita Dujmović
  • Boris Krstanović President of Trade group for information tehnology Rijeka Tel: +385 51 321 000 Email: boris@multilink.hr
  • Zoran Spoja Vice president of Trade group for information tehnology Rijeka Tel: +385 51 406 477 Email: zoran.spoja@micro-process.hr
  • Ksenija Umek Meštrović Senior Expert Associate Tel: +385 51 209 120 Email: kumek@hgk.hr
  • Županijska komora Rijeka Tel: +385 51 209 111 Email: hgkri@hgk.hr