U Županijskoj komori Rijeka, na konstituirajućoj sjednici 23. studenoga 2015., osnovana je Strukovna skupina za računalno programiranje i informacijske djelatnosti HGK ŽK Rijeka.

Za članove Vijeća Skupine izabrani su:

Mile Pavlić, RIS d.o.o.,

Boris Krstanović, Multilink d.o.o.,

Martina Vasilj Matković, Prospekt d.o.o.,

Marijan Valković, TeleConsult d.o.o.,

Vedran Štajduhar, Net Projekt d.o.o.,

Beris Oštarić, BeSoft d.o.o.,

Zoran Spoja, Micro process d.o.o.,

Anto Domić, NetCom d.o.o. i

Mislav Polonijo, CASE d.o.o.

Za predsjednika Strukovne skupine za računalno programiranje i informacijske djelatnosti HGK ŽK Rijeka izabran je  gosp. Boris Krstanović – MULITILINK.

Za zamjenika predsjednika Strukovne skupine za računalno programiranje i informacijske djelatnosti HGK ŽK Rijeka izabran je gosp. Zoran Spoja- MICRO PROCESS.