Konstituirajuća sjednica Strukovne skupine ugostitelja održana je 29.09.2015.g.

 USTROJSTVO

Članovi vijeća Strukovne skupine ugostitelja

1.       Igor Matetić, Park pub d.o.o.
2.       Igor Marjanović, Igi d.o.o.
3.       Dejan Alpeza, Alpe d.o.o.
4.       Stiven Vunić, Zijavica d.o.o.
5.       Adriana Battistella, Lemurian j.d.o.o.
6.       Dražen Mance, Food pub j.d.o.o.

Predsjednik Strukovne skupine je Igor Matetić, direktor tvrtke Park pub d.o.o., a zamjenik predsjednika Igor Marjanović, direktor tvrtke Igi d.o.o.