Konstituirajuća sjednica Strukovne skupine putničkih agencija održana je dana 16.studenog 2015.g. Nadalje, 1.sjednica Vijeća Strukovne skupine putničkih agencija održana je 17.2.2016.g. te je 16. svibnja 2016.g. održana još jedna sjednica Strukovne skupine putničkih agencija.

 USTROJSTVO

Predsjednik: Tamara Černeka, Autotrans d.o.o. /ATRAVEL

Zamjenici Predsjednika: Roman Cvek, RONA TRADE d.o.o. i Marinko Bursać, MARI-TOURS d.o.o.

Vijeće Strukovne skupine putničkih agencija:

 1. Tamara Černeka - Autotrans d.o.o. /ATRAVEL
 2. Roman Cvek - RONA TRADE d.o.o.
 3. Marinko Bursać - MARI-TOURS d.o.o.
 4. Katica Hauptfeld - KATARINA LINE d.o.o.
 5. Anka Predovan – Brkarić - TRAVELANA - PUTNIČKA AGENCIJA d. o. o.
 6. Maja Vrbanc - TIM d.o.o.
 7. Berislav Dumić - ARBIA d.o.o.
 8. Sonja Žic - APOLINAR d. o. o.
 9. Eleonora Olić - CAPPELLI TOURIST AGENCY d. o. o.
 10. Janko Marević - MEDITERAN ADRIA d.o.o.
 11. Ivana Karanikić - PROLINGUA TRAVEL d.o.o.
 12. Melita Nilović - O.V.E.S.T. Viaggi d.o.o.
 13. Bobo Grujičić - CONT d.o.o.

Strukovna je skupina inicijalno osnovana s ciljem promicanja i zaštite zajedničkih interesa članica te razvoja djelatnosti putničkih agencija. U ostvarivanju tog cilja, surađuje s matičnim Udruženjem na razini HGK, s mjerodavnim ustanovama u radnim skupinama daje komentare na prijedloge propisa, sudjeluje na stručnim skupovima i raspravlja o pitanjima važnima za poslovanje članica.