Ustrojstvo:

Predsjednik Strukovne skupine: Radoslav Vukelić, VULKAN-NOVA d.o.o.

Zamjenik predsjednika Strukovne skupine:  Radisav Drljević, TTO- THERMOTECHNIK

Strukovna skupina ima Vijeće od 9 članova:

  1. Radoslav Vukelić, član Uprave, VULKAN – NOVA d.o.o.
  2. Matija Martić, direktor Društva, MGK – PACK d.d.
  3. Arsen Brnelić, direktor, BIMONT d.o.o.
  4. Darko Štefanić, član Uprave, PROPELER SERVIS d.o.o.
  5. Radoslav Drljević, direktor, TTO THERMOTECHNIK d.o.o.
  6. Sanjin Bakotić, direktor, HERMES d.o.o.
  7. Nenad Rus, direktor, IZOMONTING D.O.O.
  8. Ivan Ivić, član Uprave, DALMONT d.o.o.
  9. Tomislav Meštrović, direktor, MC ENERGY d.o.o.