Strukovna skupina metaloprerađivačke industrije ŽK Rijeka

Pixabay

Ustrojstvo:

Predsjednik Strukovne skupine: Radoslav Vukelić, VULKAN-NOVA d.o.o.

Zamjenik predsjednika Strukovne skupine:  Radisav Drljević, TTO- THERMOTECHNIK

Strukovna skupina ima Vijeće od 9 članova:

 1. Radoslav Vukelić, član Uprave, VULKAN – NOVA d.o.o.
 2. Matija Martić, direktor Društva, MGK – PACK d.d.
 3. Arsen Brnelić, direktor, BIMONT d.o.o.
 4. Darko Štefanić, član Uprave, PROPELER SERVIS d.o.o.
 5. Radoslav Drljević, direktor, TTO THERMOTECHNIK d.o.o.
 6. Sanjin Bakotić, direktor, HERMES d.o.o.
 7. Nenad Rus, direktor, IZOMONTING D.O.O.
 8. Ivan Ivić, član Uprave, DALMONT d.o.o.
 9. Tomislav Meštrović, direktor, MC ENERGY d.o.o.

Contacts

 • Županijska komora Rijeka Adresa: Bulevar oslobođenja 23 51000 Rijeka Email: hgkri@hgk.hr Tel: +385 51 209111 Tel 1: +385 51 209110 Fax: +385 51 216033 Fax 1: +385 51 216926 predsjednik: dr. sc. Vidoje Vujić prof. emer. direktorica: Vita Dujmović
 • Županijska komora Rijeka Tel: +385 51 209 111 Email: hgkri@hgk.hr
 • Blanka Kalokira Senior Expert Associate Tel: +385 51 209 169 Email: bkalokira@hgk.hr