Ova Strukovna skupina broji 55 članica.

Predsjednik Strukovne skupine: Ervino Mrak, KOMUNALAC d.o.o.

 Zamjenik predsjednika Strukovne skupine:  Andrej Marochini, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Strukovna skupina ima Vijeće sa 5 članova:

-          Ervino Mrak, Komunalac Opatija d.o.o.
-          Andrej  Marochinni, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
-          Miodrag Šarac, Ekoplus d.o.o.
-          Nives Torbarina, KD Kozala d.o.o.
-          Jasna Kukuljan, KD Čistoća d.o.o.