Strukovna skupina komunalnog gospodarstva ŽK Rijeka

Pixabay

Ova Strukovna skupina broji 55 članica.

Predsjednik Strukovne skupine: Ervino Mrak, KOMUNALAC d.o.o.

 Zamjenik predsjednika Strukovne skupine:  Andrej Marochini, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Strukovna skupina ima Vijeće sa 5 članova:

  1. Ervino Mrak, član uprave, KOMUNALAC d.o.o., Jurdani
  2. Andrej Marochini, direktor, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka
  3. Boro Tomić, direktor, KOMUNALAC d.o.o., Delnice
  4. Dušan Šćulac, predsjednik Uprave, EKOPLUS d.o.o., Rijeka
  5. Frane Mrakovčić, direktor, PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk

Contacts

  • Županijska komora Rijeka Adresa: Bulevar oslobođenja 23 51000 Rijeka Email: hgkri@hgk.hr Tel: +385 51 209111 Tel 1: +385 51 209110 Fax: +385 51 216033 Fax 1: +385 51 216926 predsjednik: dr. sc. Vidoje Vujić prof. emer. direktorica: Vita Dujmović
  • Županijska komora Rijeka Tel: +385 51 209 111 Email: hgkri@hgk.hr
  • Ervino Mrak, Komunalac d.o.o. Opatija President of Trade group of Utility Services Rijeka Tel: +385 51 505 201 Email: ervino.mrak@komunalac-opatija.hr
  • Andrej Marochini, KD vodovod i kanalizacija Vice president of Trade group of Utility Services Rijeka Tel: +385 51 353 222 Email: ldvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr