Konstituirajuća sjednica Strukovne skupine hostela održana je 27. siječnja 2016. godine.

USTROJSTVO

Predsjednik: Andrej Kušeta, Botel Marina/ Arhipelag d.o.o.

Zamjenik Predsjednika: Tomislav Lesinger, Hostel Link/ Milenij hoteli d.o.o.

Vijeće Strukovne skupine hostela:

 1. MILENIJ HOTELI d.o.o.
 2. HOSTEL KARLOVAC d.o.o. Selce
 3. ARHIPELAG d.o.o. Mali Lošinj
 4. UNIX CENTAR d.o.o. Rijeka
 5. DIVER SPORT CENTAR d.o.o. Rijeka
 6. HARA d.o.o.
 7. EUREKA d.o.o. Rijeka
 8. HOSTELI RIJEKA j.d.o.o.
 9. A.E.E.H. j.d.o.o.
 10. HOSTEL CRIKVENICA j.d.o.o.
 11. NUNAS j.d.o.o. Rijeka
 12. CAPOBIANCO d.o.o. Rijeka

Članice se udružuju u cilju promicanja i zaštite zajedničkih interesa hostela. U ostvarivanju tog cilja, Strukovna skupina surađuje s matičnim Udruženjem na nivou HGK te putem matičnog Udruženja s relevantnim institucijama, sudjeluje u radnim skupinama, daje komentare na prijedloge propisa, sudjeluje na stručnim skupovima te raspravlja o pitanjima važnim za poslovanje članica.