Strukovna skupina hostela ŽK Rijeka

Konstituirajuća sjednica Strukovne skupine hostela održana je 27. siječnja 2016. godine.

USTROJSTVO

Predsjednik: Andrej Kušeta, Botel Marina/ Arhipelag d.o.o.

Zamjenik Predsjednika: Tomislav Lesinger, Hostel Link/ Milenij hoteli d.o.o.

Vijeće Strukovne skupine hostela:

 1. MILENIJ HOTELI d.o.o.
 2. HOSTEL KARLOVAC d.o.o. Selce
 3. ARHIPELAG d.o.o. Mali Lošinj
 4. UNIX CENTAR d.o.o. Rijeka
 5. DIVER SPORT CENTAR d.o.o. Rijeka
 6. HARA d.o.o.
 7. EUREKA d.o.o. Rijeka
 8. HOSTELI RIJEKA j.d.o.o.
 9. A.E.E.H. j.d.o.o.
 10. HOSTEL CRIKVENICA j.d.o.o.
 11. NUNAS j.d.o.o. Rijeka
 12. CAPOBIANCO d.o.o. Rijeka

Članice se udružuju u cilju promicanja i zaštite zajedničkih interesa hostela. U ostvarivanju tog cilja, Strukovna skupina surađuje s matičnim Udruženjem na nivou HGK te putem matičnog Udruženja s relevantnim institucijama, sudjeluje u radnim skupinama, daje komentare na prijedloge propisa, sudjeluje na stručnim skupovima te raspravlja o pitanjima važnim za poslovanje članica.

 

Contacts

 • Županijska komora Rijeka Adresa: Bulevar oslobođenja 23 51000 Rijeka Email: hgkri@hgk.hr Tel: +385 51 209111 Tel 1: +385 51 209110 Fax: +385 51 216033 Fax 1: +385 51 216926 predsjednik: dr. sc. Vidoje Vujić prof. emer. direktorica: Vita Dujmović
 • Andrej Kušeta President of Trade Group of Hosteliers Rijeka Tel: +385 51 410 162 Email: andrej@arhipelag.hr
 • Tomislav Lesinger Vice president of Trade Group of Hosteliers Rijeka Tel: +385 51 202 090 Email: info@linkhostel.com
 • Diana Felker Junior Expert Associate Tel: +385 51 209 119 Email: dfelker@hgk.hr
 • Županijska komora Rijeka Tel: +385 51 209 111 Email: hgkri@hgk.hr