Vijeće Strukovne skupine broji 5 članova:

1.       Ante Korica, član Uprave Metis d.d.
2.       Jasna Kukuljan, Čistoća d.o.o.
3.       Ervino Mrak, Komunalac Jurdani d.o.o.
4.       Alen Bruketa KTD Ivanj d.o.o.
5.       Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplus d.o.o.

Predsjednik Strukovne skupine gospodarenja otpadom i zaštite okoliša je Ante Korica, član uprave Metis d.d., a zamjenik predsjednika je Jasna Kukuljan, direktorica tvrtke KD Čistoća d.o.o.