Vijeće Strukovne skupine drvno-prerađivačke industrije ŽK Rijeka ima 11 članova:

 1. Darko Prodan, CEDAR d.o.o.
 2. Miladin Marković, DI KLANA d.d.
 3. Branimir Kufner, CALLIGARIS d.o.o.
 4. Raoul Cvečić Bole, ENERGY PELLETS d.o.o.
 5. Branko Jurković, FINVEST CORP d.d.
 6. Jozo Kalem, TEHNO - DRVO d.o.o.
 7. Franjo Mihelčić, LOKVE d.o.o.
 8. Ivica Katalinić, PILANA KRASNO d.o.o.
 9. Ivan Liker, PILANA MRKOPALJ d.o.o.
 10. Marin Majnarić, PILANA VRATA d.o.o.
 11. Darko Zibar, RAVNA d.o.o.

Predsjednik Strukovne skupine je  Darko Prodan, predsjednik Uprave CEDAR d.o.o., a  zamjenik predsjednika Strukovne skupine je  Miladin Marković iz DI KLANA d.o.o.