Strukovna skupina dizajnera, grafičara i nakladnika ŽK Rijeka broji 177 članova. Vijeće strukovne skupine čine:

  1. Valter Lisica, LEKTIRA d.o.o.
  2. Nikola Perkić, EHO d.o.o.
  3. Leo Marušić, LEO COMMERCE d.o.o.
  4. Silvano Frančišković, NAKLADA ULIKS d.o.o.
  5. Svjetlana Despot, DATA DECOR d.o.o.

Predsjednik Strukovne skupine je  Valter Lisica iz tvrtke LEKTIRA d.o.o., a zamjenik predsjednika je Jadranka Perkić, EHO d.o.o.