Strukovna skupina cestovnog prometa ŽK Rijeka održala je svoju izbornu sjednicu 10. travnja 2015. 

U skladu s Poslovnikom o radu, članice se udružuju s ciljem promicanja i zaštite zajedničkih interesa te razvoja putničkog i teretnoga cestovnog prometa.

U ostvarivanju tog cilja, Strukovna skupina surađuje s matičnim Udruženjem na razini HGK te, putem matičnog Udruženja, s relevantnim institucijama sudjeluje u radnim skupinama, komentira prijedloge propisa, sudjeluje na stručnim skupovima te raspravlja o pitanjima važnima za poslovanje članica.

Vijeće Strukovne skupine ima 13 članova, kako slijedi:

 • Klanatrans d. o. o.,
 • Juretić transport d. o. o.,
 • KD Autotrolej d. o. o.,
 • Štemberger transporti d. o. o.,
 • Vulpes d. o. o.,
 • Autotrans d. o. o.,
 • Noliot d. o. o.,
 • Fido trans d. o. o.,
 • Adella d. o. o.,
 • Frigoprom d. o. o.,
 • Manšped d. o. o.,
 • Mrnjavac d. o. o.,
 • Gržinčić d. o. o.

Predsjednik Strukovne skupine je Radomir Starčić, Klanatrans d. o. o., a zamjenik predsjednika je Robert Mrvčić, KD Autotrolej d. o. o.