Objavljeno: 06. 03. 2017. , Ažurirano: 15. 03. 2017.

U okviru aktivnosti mobilnih timova HGK, tim  u kojem su bili viši stručni savjetnik Zlatko Mičetić i Gabrijela Milin iz Županijske komore Rijeka te voditeljica Područnog ureda HBOR-a Vesna Bartolović Stančić, posjetili su tvrtku Drvenjača d. d. u Fužinama, gdje su razgovarali s njenim direktorom Ivanom Likerom.

Mičetić je uvodno predstavio HGK - Županijsku Komoru Rijeka, njenu viziju i misiju te strategiju za period 2017.-2022. g., kojom se njeni proizvodi i usluge nastoje prilagoditi stvarnim potrebama gospodarstva. Ključna područja razvoja bit će informacije, edukacija, financiranje, tržište, promocija i zakonodavstvo.

Predstavio je aktivnosti i usluge HGK; zastupanje interesa članica, djelovanje mobilnih timova, rad strukovnih skupina, organizaciju edukacija (seminara, konferencija, radionica), pružanje potpore razvoju poduzetništva, djelovanje sudišta pri HGK, pružanje potpore u internacionalizaciji poslovanja kroz pronalazak novih tržišta i partnera, sudjelovanje na sajmovima, organizaciju B2B-susreta, informiranje o izvorima financiranja, zakonodavstvu, obavljanje javnih ovlasti, podizanje nacionalne svijesti putem komorskih projekata i akcija poput Kupujmo Hrvatsko, Jedi što vrijedi, Drvo je prvo.

S ciljem intenzivnijeg pristupanja članicama, Milin je pružila informacije u vezi s online Katalogom hrvatskih proizvoda te upisima u nj, zatim s modulom za korištenje usluge poreznog savjetovanja te informacije o tome koje su mogućnosti i prednosti  stjecanja komorskih znakova Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta.

Bartolović Stančić istaknula je kako HBOR u okviru  svojih aktivnosti financiranja poduzetnika nudi više od 30 različitih kreditnih programa namijenjenih financiranju investicijskih projekata i obrtnog poslovanja. Kao potporu izvoznicima, posebno je istaknula kratkoročne kredite za financiranje pripreme proizvodnje za izvoz i naplatu izvoznih poslova koji se odobravaju kao okvirni kredit na rok od 12 mjeseci. Ako izvoznik ugovori isporuku na novom tržištu ili na postojećem tržištu počne s isporukom novog proizvoda, kamatna stopa može biti od 2% godišnje. HBOR nudi i uslugu osiguranja izvoznih potraživanja od komercijalnih i političkih rizika, a proizvod osiguranja – polica, može se koristiti kao instrument osiguranja. Ostvarena je i posebna poslovna suradnja s kućama za lizing, kako bi se poduzetnicima olakšala nabava gospodarskih vozila. HBOR potiče sektor proizvodne djelatnosti s nižom kamatnom stopom od 3% godišnje mjerom privremenog sniženja kamatnih stopa koja vrijedi do 30. lipnja, a za sve projekte koji se prijavljuju u 2017.godini, smanjena je naknada za obradu kreditnog zahtjeva, s ciljem poticanja novih investicija i povećanja broja radnih mjesta. U vrijeme krize uveli su jednu posebnu kreditnu liniju pod nazivom trajno obrtna sredstva koja su u funkciji financiranja obrtnog poslovanja s rokom otplate od dvije godine do šest godina i uključenim dvogodišnjim počekom.

Drvna tvrtka Drvenjača, osnovana je 1975. godine kao tadašnji OOUR Šumskoga gospodarstva Delnice, da bi se deset godina kasnije registrirala kao samostalna tvrtka za proizvodnju drvenjače odnosno mehaničke celuloze koja se koristi za proizvodnju višeslojnih kartona.

Godine 1993. tvrtka se privatizira te kupuje udio u tvrtkama Mrkopalj d. d. i Vrata d. d., da bi ih 2001. godine kupili u potpunosti i preoblikovali u Mrkopalj d. o. o. i Vrata d. o. o. Tijekom 2004. godine, društva su pripojena Drvenjači d. d. te postaju njen dio.

Misija Drvenjače jest korisna upotreba celuloznog drva iz crnogoričnih šuma te proizvodnja RMP- mehanički mljevene celuloze - drvenjače i peleta od drva.

Vizija Drvenjače jest proizvodnja visokovrijednog proizvoda sa maksimalnim iskorištenjem dobivenih sirovina koji će svojom konkurentnošću osigurati tvrtki  boljitak na domaćem i vanjskom tržištu.

Tvrtka zapošljava više od 90 zaposlenika i nositelj je oznake kvalitete ISO 14001. Riječ je o certifikatu kojim se potvrđuje odgovorno postupanje prema okolišu, a dobila ga je kao prva tvrtka iz sektora prerade drva i proizvodnje papira. Tvrtka je također nositelj i certifikata:  FSC (Chain-of-custody) – certificirano drvo, Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001, Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti OHSAS 18001:2007,PEFC COC,ISEGA 1, ISEGA 2, EN Plus A1.

Postrojenje za proizvodnju drvnih vlakanaca prema patentiranom postupku švedske tvrtke Defibrator kupljeno je 1971. godine za kapacitet proizvodnje od 30.000 tona godišnje RMP drvenjače. Današnji kapacitet proizvodnje od oko 50.000 tona godišnje se približava brojci od 150 tona dnevne proizvodnje,  a u pogonu u Mrkoplju proizvodi se 7.500 tona peleta godišnje.

Čitavu svoju proizvodnju drvenjače tvrtka izvozi, najvećim dijelom u Austriju i Italiju, a pomalo prodiru i na tržišta Saudijske Arabije, Tunisa i Kine. Sirovina se koristi za proizvodnju ambalaže od višeslojnoga kartona u obliku kutijica za hranu, kozmetiku, lijekove, parfeme, cigarete, rezevne dijelove. Takvih je proizvođača u Europi 6,7 te u tom smislu proizvod Drvenjače ima budućnost.

U pilani u Mrkoplju proizvode jelovu piljenu građu, elemente za palete i drvene kutije, transportne palate, podne i zidne obloge te pelete, čime nadopunjuju izvozni program.

Mičetić je spomenuo da HGK, u suradnji s još 11 partnera iz devet europskih zemalja, sudjeluje u projektu Ready2Go koji pruža mogućnost hrvatskim malim i srednjim tvrtkama da unaprijede svoja znanja u nastupu na odabranim međunarodnim tržištima. Središte pozornosti bit će na pet različitih zemalja, odnosno ciljnih tržišta, a to su Čile, Indija, Kamerun, Kanada i SAD (rezervna tržišta su Argentina i Egipat). Sve detaljnije informacije bit će dostavljene Ivanu Likeru.

Dotaknuli smo se i ovih dana objavljenih medijskih špekulacija, uvođenje trošarina od 10 do 15% na sve proizvode iz obnovljivih izvora energije, u što pripadaju kogeneracije na drvnu biomasu te proizvodnja peleta. Predstavnici Hrvatskog drvnoga klastera i ulagači u kogeneracijska postrojenja na biomasu mahom smatraju navedeno pogubnim za daljnji razvoj sektora.  Biomasa putem kogeneracije osigurava nova zapošljavanja, zadržavanje starih radnih mjesta u drvnoj industriji i šumarstvu te ima pozitivan utjecaj na ruralni razvoj i na kružnu ekonomiju, dok bi ostvarenje predmetnih najava zasigurno narušilo ulagačke projekte na tom području.

Govoreći o biomasi, Liker je naveo da je za njihovu tvrtku prikupljanje, transport i skladištenje biomase vrlo skupo te im iskorištavanje iste nije isplativo. No, druge strane kao proizvođač peleta veliki su potrošač električne energije te bi ostvarenje najavljenih trošarina za njih značilo svojevrsnu eutanaziju.

Dodatni problem s kojim se tvrtka susreće situacija je u zimskim mjesecima kada se događa da zbog uvjeta na prometnicama ne mogu pravovremeno isporučiti robu te, u tom smislu, ako je moguće, traže pomoć HGK.