Objavljeno: 28. 10. 2020. , Ažurirano: 19. 10. 2021.

Opći cilj projekta SMARTMED je promocija mediteranskog područja kao atraktivne, pametne i uključive destinacije. To se želi postići kroz ojačavanjem javnih i privatnih dionika u turističkom sektoru uspostavljanjem mediteranske turističke suradnje u obliku platforme za zajedničko djelovanje i jačanje kapaciteta svih dionika u sektoru turizma te razvoju mjera za jačanje konkurentnosti i privlačnosti Mediteranskih destinacija kroz razvoj prenosivog i održivog pametnog (smart) poslovnog modela u turizmu. Prije konačne implementacije, model će se testirati kroz pilot-inicijative sa više dionika, čime će se procijeniti njegova efikasnost u vidu rješavanja glavnih identificiranih izazova. Time će se podržati inovativno poduzetništvo i intenzivna međusektorsku suradnju u cijelom lancu vrijednosti turizma što će i pružiti pogodno poslovno okruženje i odgovoriti na izazove sezonalnosti, usredotočujući se na Mediteran kao pametnu i inkluzivnu destinaciju.

Projekt SMARTMED će se suočiti s ključnim izazovima mediteranske regije u razvoju pametnog, uključivog i održivog turizma, prvenstveno zbog visoke sezonalnosti i nedostatka suradnje ključnih sudionika u sektoru. Nedostatkom dugoročne vizije za budućnost destinacijske i nepovezanošću između turizma i šireg teritorijalnog razvoja – koji uključuje lokalni razvoj infrastrukture, politike tržišta rada, gospodarsko okruženje, prostorno planiranje i politike socijalne kohezije – smanjuje se privlačnost regije za inovativno poslovanje u sektoru turizma. Navedeno dovodi do više problema uključujući pretežito sezonsko zapošljavanje u turizmu što onemogućuje privlačenje talentiranih i kvalitetnih radnika te velikog pritisaka na prirodne resurse, lokalnu infrastrukturu i javne usluge. Zajedničke teritorijalne karakteristike, homogena slika destinacije i slični društveno-ekonomski obrasci zahtijevaju zajedničko djelovanje i jedinstven pristup izazovima koje predstavlja trenutni razvoj turizma u regiji.

SMARTMED će doprinijeti razvoju atraktivne, pametne i uključive Mediteranske (MED) destinacije, zadržavajući svoj vodeći položaj u turizmu kroz koordinirane politike i kompetentne dionike iz javnog i privatnog sektora. To će se postići poboljšanom i strukturiranijom suradnjom koja će osnažiti dionike na više razina da razviju i isporuče integrirane turističke politike i inovativna rješenja za pametne MED destinacije kroz novi poslovni model, podržan platformom dionika za međusektorsku suradnju. Više informacija