Objavljeno: 08. 05. 2020. , Ažurirano: 08. 05. 2020.

Začetkom današnje Europske unije smatra se ideja o novom obliku političko-gospodarske suradnje u Europi koju je predstavio Robert Schuman 1950. godine. Sedam desetljeća nakon Schumanove deklaracije Europa se suočava s krizom uzrokovanom širenjem bolesti COVID-19, s čijim ćemo se posljedicama tek morati nositi.

Stoga HGK – Županijska komora Rijeka, u suradnji sa svojim parterima na strateškim projektima BEST MED i SMARTMED, razvija pametna i inovativna rješenja koja pridonose razvoju održivog i uključivog turizma na našoj obali te na cijelom području Mediterana.

SMARTMED LOGO.jpg                                BEST MED LOGO.png

 

Osluškujući potrebe svojih članica, razvit ćemo pametne poslovne modele kako bismo odgovorili na izazove u razvoju sektora u sljedećem razdoblju te osigurali vodeći položaj među turističkim destinacijama.

Projekti su prijavljeni na Ograničeni poziv u sklopu programa Transnacionalne suradnje zemalja mediteranskog područja (Interreg MED Program).

Također, radi podizanja svijesti o djelovanju Europske unije, za svoje smo članice osigurali EU Infopolicu sa službenim publikacijama i brošurama EU 2020., koje sadrže gospodarske informacije, legislativne teme, aktualne teme o Covidu-19 itd.
Popis publikacija dostupan je i na sljedećoj poveznici EU Bookshop

EU INFO PULT HGK ZK RIJEKA.jpg

EU infopult u HGK – ŽK Rijeka; Izvor: HGK