Objavljeno: 16. 03. 2021. , Ažurirano: 16. 03. 2021.

Franšiza je idealan oblik za početak poslovanja jer ima znatno nižu razinu rizika od klasičnog poslovanja s obzirom da se radi o preuzimanju modela poslovanja na tržištu. Davatelj franšize osigurava standarde kvalitete, marketinške aktivnosti i osposobljavanje menadžmenta što sve značajno smanjuje troškove poslovanja.

Zajednica franšiznog poslovanja Hrvatske gospodarske komore pokrenula je inicijativu za poticanje samozapošljavanja djelatnosti franšiznog poslovanja koju je prepoznao Hrvatski zavoda za zapošljavanje. Slijedom toga, mjere aktivnog samozapošljavanja i za 2021. godinu obuhvaćaju potpore za samozapošljavanje, između ostalog namijenjene i za kupnju franšize. 

Dokument Potpora za samozapošljavanje u PDF formatu nalazi se u pratećim dokumentima na ovoj stranici.