Županijska komora Rijeka

Adresa:
Bulevar oslobođenja 23
51000 Rijeka

Email:
hgkri@hgk.hr

Tel: +385 51 209111
Tel 1: +385 51 209110
Fax: +385 51 216033
Fax 1: +385 51 216926

predsjednik: Prof.dr.sc. Heri Bezić
poslovni tajnik: Vita Dujmović