ŽK Rijeka organizira konferenciju Međunarodno gospodarsko povezivanje http://www.hgk.hr/inovacije Održana sjednica Strukovne skupine ribarstva, akvakulture i prerade ribe HGK – ŽK Rijeka Sjednica Strukovne skupine ribarstva, akvakulture i prerade ribe HGK – ŽK Rijeka

ŽK Rijeka organizira konferenciju Međunarodno gospodarsko povezivanje

Baza inovacija i inovatora

Održana sjednica Strukovne skupine ribarstva, akvakulture i prerade ribe HGK – ŽK Rijeka

Sjednica Strukovne skupine ribarstva, akvakulture i prerade ribe HGK – ŽK Rijeka

Događanja koja slijede

Objava

Održana sjednica Strukovne skupine ribarstva, akva...

Sastanak

Sjednica Strukovne skupine ribarstva, akvakulture...

Edukacija

Predavanje Komunikacija i načela poslovnog i međun...

Sajam - HGK

Seminar Status ovlaštenog gospodarskog subjekta (A...

Edukacija

Predavanje o životnom ciklusu organizacija

Objava

Osnovana Strukovna skupina djelatnosti upravljanja...

Edukacija

Digitalna garaža – Digitalni marketing u turizmu

Sastanak

Konstituirajuća sjednica Strukovne skupine upravlj...

Sastanak

Zajednička sjednica Strukovne skupine komunalnog g...

Projekti i akcije

LO.PA.Z PLUS – Projekt Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Primors...

Mobilni tim ŽK Rijeka u posjetu društvu AR-METAL d. o. o.

Mobilni tim HGK ŽK Rijeka posjetio tvrtku Jadrošped d. o. o.

Mobilni tim HGK ŽK Rijeka posjetio tvrtku Liburnia pomorska agencija d...

Mobilni tim ŽK Rijeka posjetio društvo Montcommerce

Mobilni tim ŽK Rijeka posjetio društvo PK-Palfinger Kran d. o. o.

Tim Županijske komore Rijeka u posjetu Botelu Marina u Rijeci

Tim Županijske komore Rijeka u posjetu tvrtki Stanger d.o.o. iz Lovran...

Mobilni tim ŽK Rijeka u posjeti tvrtki Drvenjača d. d.

Županijska komora Rijeka

  • Adresa:
  • Bulevar oslobođenja 23
  • 51000 Rijeka
  • Email: hgkri@hgk.hr
  • Tel: +385 51 209111
  • Tel 1: +385 51 209110
  • Fax: +385 51 216033
  • Fax 1: +385 51 216926
  • predsjednik: prof. dr. sc. Vidoje Vujić
  • direktorica: Vita Dujmović