Županijska komora Pula

Duško Marušić

Županijska komora Pula teritorijalna je jedinica HGK za područje Istarske županije. Županijsku komoru Pula čini 9.724 aktivnih članica od kojih najveći dio čine pravne osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću, a ostali dio čine institucije i dobrovoljne članice (obrti, OPG-ovi).

Gledajući prema djelatnostima, najveći broj članica ŽK Pula registriran je u djelatnosti trgovine (21 %), građevinarstva (15 %), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (12%) te poslovanju nekretninama (11 %). 

Najviše tijelo ŽK Pula je Gospodarsko vijeće koje se sastoji od 17 izabranih predstavnika tvrtki – članica. Gospodarsko vijeće razmatra, rješava ili pokreće rješavanje pitanja od interesa za gospodarstvo na području Istarske županije. Putem svojih predstavnika u tijelima HGK, članice ŽK Pula sudjeluju u upravljanju poslovima HGK.

Radi unaprjeđivanja rada i poslovanja u pojedinim djelatnostima na razini županije, članice ove komore strukovno su se povezale i organizirale u 25 strukovnih grupa. Na nacionalnoj razini, članice ove Komore ravnopravno sudjeluju u radu udruženja i zajednica HGK.

Sjedište  Županijske komore je u Puli, u Carrarinoj ulici br. 5 gdje se nalaze prostorije opremljene za provođenje aktivnosti komore (sastanci strukovnih grupa, sjednice Gospodarskog vijeća i dr.) kao i uredske prostorije stručne službe.

Za obavljenje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova u ŽK Pula organizirana je stručna služba. Zaposlenici stručne službe zaduženi su za obavljanje poslova i usluga članicama, tijelima i strukovnim grupama, za praćenje stanja i kretanja u gospodarstvu po određenim sektorima te za obavljanje poslova u izvršavanju javnih ovlasti u nadležnosti HGK.

 

Contacts

  • Županijska komora Pula Adresa: Carrarina 5 52100 Pula Email: hgkpu@hgk.hr Tel: +385 52 378 100 Fax: +385 52 211 875 predsjednica: Jasna Jaklin Majetić direktor: Damir Sirotić
  • Jasna Jaklin Majetić Chamber President Tel: +385 52 378 100 Email: hgkpu@hgk.hr
  • Damir Sirotić Chamber Director Tel: +385 52 378 100 Email: hgkpu@hgk.hr