Županijska komora Pula teritorijalna je jedinica HGK za područje Istarske županije. 

Najviše tijelo ŽK Pula je Gospodarsko vijeće koje se sastoji od 27 izabranih predstavnika tvrtki – članica. Gospodarsko vijeće razmatra, rješava ili pokreće rješavanje pitanja od interesa za gospodarstvo na području Istarske županije. Putem svojih predstavnika u tijelima HGK, članice ŽK Pula sudjeluju u upravljanju poslovima HGK.

Radi unaprjeđivanja rada i poslovanja u pojedinim djelatnostima na razini županije, članice ove komore strukovno su se povezale i organizirale u strukovne grupe. Na nacionalnoj razini, članice ove Komore ravnopravno sudjeluju u radu udruženja i zajednica HGK.

Sjedište  Županijske komore je u Puli, u Carrarinoj ulici br. 5 gdje se nalaze prostorije opremljene za provođenje aktivnosti komore (sastanci strukovnih grupa, sjednice Gospodarskog vijeća i dr.) uživo i/ili online.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova u ŽK Pula organizirana je stručna služba. Zaposlenici stručne službe zaduženi su za obavljanje poslova i usluga članicama, tijelima i strukovnim grupama, za praćenje stanja i kretanja u gospodarstvu te za obavljanje poslova u izvršavanju javnih ovlasti u nadležnosti HGK.

 

Autor: Duško Marušić