Strukovna grupa poslovnih savjetnika ŽK Pula

www.pixabay.com

U Županijskoj je komori Pula u ponedjeljak, 9. Studenoga 2015., osnovana Strukovna grupa poslovnih savjetnika, radi zajedničkih interesa i unapređenja suradnje te rada na zajedničkim projektima uz potporu HGK kao matične institucije. Strukovna grupa okuplja trgovačka društva iz Istarske županije koja obavljaju djelatnost savjetovanja u upotrebi fondova EU, javne nabave, lokalnog i regionalnog razvoja, izobrazbe, turizma, menadžmenta i upravljanja, izrade poslovnih planova i investicijskih studija, upravljanja projektima i dr.

Za predsjednika Strukovne grupe izabrana je Stefanija Skender, direktorica tvrtke Pametan rast j. d. o. o. iz Poreča. Izabrano je i nekoliko zamjenika predsjednice koji će biti zaduženi za različita područja savjetovanja. Davor Škrtić (Centar za ulaganja Euro konzalting d. o. o. Pula) izabran je za zamjenika za EU fondove u području turizma i poljoprivrede, Stevo Žufić (Adria Bonus d. o. o. Poreč) zadužen je za projekte namijenjene jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a Koviljka Aškić (Eko.–Adria d. o. o. Pula) za ekološke projekte i očuvanje okoliša. Nives Tomišić (Stari puč d. o. o. Pula) zamjenica je za poslovne planove i investicijske studije, a Rina Lumezi (MOJO PR j. d. o. o. Pula) za marketing i odnose s javnošću.

Početne aktivnosti Strukovne grupe bit će usmjerene na razvijanje suradnje i osnaživanje komunikacije prema institucijama i mjerodavnim tijelima radi rješavanje problematike u struci. Ciljevi rada Strukovne grupe usmjerit će se na izradu kataloga radi zajedničke promocije, organiziranje stručnih predavanja, zajednički nastup na sajmovima u zemlji i inozemstvu te suradnju s poslovnim savjetnicima iz drugih zemalja.

Contacts

  • Županijska komora Pula Adresa: Carrarina 5 52100 Pula Email: hgkpu@hgk.hr Tel: +385 52 378 100 Fax: +385 52 211 875 predsjednica: Jasna Jaklin Majetić direktor: Damir Sirotić
  • Koraljka Vitasović Senior Expert Associate Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr
  • Stefania Skender Trade Group President Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr
  • Davor Škrtić Trade Group Deputy Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr
  • Stevo Žufić Trade Group Deputy Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr
  • Koviljka Aškić Trade Group Deputy Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr
  • Nives Tomišić Trade Group Deputy Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr