Strukovna grupa industrije nemetala i građevinskog materijala ŽK Pula

www.pixabay.com

Strukovna grupa industrije nemetala i građevinskog materijala osnovana je 2006. godine s ciljem zajedničkog istupanja u javnosti i prema institucijama te promicanje i zaštita interesa tvrtki članica vezano uz stvaranje boljih uvjeta poslovanja te uklanjanje administrativnih prepreka.

Članice Strukovne grupe pokrenule su inicijativu o izradi Studije utjecaja miniranja u eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina na okoliš. Studiju je izradilo Sveučilište u Zagrebu. 

Contacts

  • Županijska komora Pula Adresa: Carrarina 5 52100 Pula Email: hgkpu@hgk.hr Tel: +385 52 378 100 Fax: +385 52 211 875 predsjednica: Jasna Jaklin Majetić direktor: Damir Sirotić
  • Denis Hrelja Senior Expert Associate Tel: +385 52 378 115 Email: dhrelja@hgk.hr
  • Miro Mirković Non-metallic Products and Building Materials Manufacturers Trade Group President Tel: +385 52 378 115 Email: dhrelja@hgk.hr