Objavljeno: 14. 05. 2018. , Ažurirano: 15. 05. 2018.


U povodu objavljivanja natječaja Poziv na dostavu projektnih prijedloga u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, HGK i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike organiziraju radionicu koja će se održati 23. svibnja (srijeda), u 10 sati u HGK – ŽK Pula.
Radionica se organizira kako bi potencijalni prijavitelji na natječaj u izravnom kontaktu s predavačima, predstavnicima Ministarstva, mogli dobiti detaljne informacije o podnošenju prijava.

Pozivom se želi poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene električne energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, provedbom aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20 posto u odnosu na referentnu isporučenu enegiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Interes za sudjelovanje potvrđuje se ispunjavanjem online prijave.