ŽK Pula poziva tvrtke iz nautičkog sektora na edukaciju u sklopu projekta Eco-NautiNet Poziv na edukaciju i umrežavanje predstavnika nautičkog sektora u HGK - ŽK Pula u sklopu projekta Eco-NautiNet U HGK – ŽK Pula održana konferencija o prekograničnom poslovanju U ŽK Pula održan skup Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u novogradnji

ŽK Pula poziva tvrtke iz nautičkog sektora na edukaciju u sklopu projekta Eco-NautiNet

Poziv na edukaciju i umrežavanje predstavnika nautičkog sektora u HGK - ŽK Pula u sklopu projekta Ec...

U HGK – ŽK Pula održana konferencija o prekograničnom poslovanju

U ŽK Pula održan skup Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u novogradnji

Projekti i akcije

ŽK Pula jedan je od partnera u projektu REI II

ŽK Pula sudjeluje u projektu ECO-NautiNet

Akcija Sretna srijeda 7. ožujka

Akcija Sretna srijeda 10. siječnja