Predavanje Novosti u gospodarenju komunalnim i proizvodnim otpadom u objektima u kojima se priprema i/ili uslužuje hrana

pixabay.com
Vrijeme održavanja: 20.09.2018.   /   Rok prijave: 19.09.2018.

HGK – Županijska komora Pula i Eko-Adria d. o. o. organiziraju predavanje Novosti u gospodarenju komunalnim i proizvodnim otpadom u objektima u kojima se priprema i/ili uslužuje hrana koje će se održati u četvrtak, 20. rujna u 11 sati u Velikoj dvorani ŽK Pula.

Nakon donošenja novih cjenika za prikupljanje komunalnog otpada može se očekivati veliki porast računa za tu uslugu. Na predavanju će biti prezentirani mogući načini smanjivanja cijene za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada odnosno smanjivanja proizvedene količine miješanog komunalnog otpada, gospodarenja proizvodnim otpadom (ambalaža od papira, stakla, metala i drva, biorazgradivi otpad) te izloženo koje su zakonske obveze gospodarskih subjekata u vođenju propisane dokumentacije o otpadu.

Broj sudionika je ograničen, a za sudjelovanje se možete prijaviti ispunjavanjem online prijave do 19. rujna.

Kontakti

  • Županijska komora Pula Adresa: Carrarina 5 52100 Pula Email: hgkpu@hgk.hr Tel: +385 52 378 100 Fax: +385 52 211 875 predsjednica: Jasna Jaklin Majetić direktor: Damir Sirotić
  • Ticiana Trošt Kožljan Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 140 Email: ttrost@hgk.hr