Vrijeme održavanja: 07.05.2019.

U HGK – ŽK Pula osnovana Sekcija Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu

Objavljeno: 09. 05. 2019. , Ažurirano: 10. 05. 2019.

U HGK – Županijskoj komori Pula u utorak, 8. svibnja, osnovana je Sekcija Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu ŽK Pula koja će okupljati trgovačka društva iz Istarske županije čije su djelatnosti povezane s problematikom zaštite okoliša.

Interes za organizirani rad putem komorskih udruženja kontinuirano se povećava jer su tvrtke uvidjele važnost zajedničkog nastupa prema nadležnim institucijama i zakonodavnim tijelima, ističe direktor HGK – ŽK Pula Damir Sirotić. Tvrtke koje obavljaju istu djelatnost djeluju putem strukovnih grupa, dok sekcije zajednica okupljaju tvrtke koje imaju zajedničke interese i ciljeve, neovisno o djelatnosti koju obavljaju.

Za predsjednicu novoosnovane Sekcije Zajednice izabrana je Koviljka Aškić iz tvrtke EKO.-ADRIA d.o.o. iz Pule, a zamjenica predsjednice jest Vesna Ivanišević iz tvrtke Maistra d.d. iz Rovinja. Poslovna tajnica Sekcije Zajednice stručna je suradnica u ŽK Pula Morena Mačina.

Aktivnosti Sekcije Zajednice bit će posebno usmjerene na usklađivanje zajedničkih interesa i obveza gospodarstva s društvenim interesima na području zaštite okoliša promicanjem dobre prakse i jačanjem vidljivosti gospodarskih subjekata u postupku donošenja razvojnih i strateških dokumenata te kreiranju zakonodavnog okvira. Predstavnici istarskih tvrtki ističu kako su u svom poslovanju suočeni su s problematikom zbrinjavanja komunalnog i proizvodnog otpada po djelatnostima, karakterizacijom otpada, ali i nepostojanjem odlagališta za inertni građevinski otpad. Pritom uzrok problema pronalaze u neujednačenom tumačenju i primjeni Zakona o održivom gospodarenju otpadom te provedbenim propisima. Stoga će biti potrebno osnažiti komunikaciju s jedinicama lokalne samouprave, institucijama i nadležnim ministarstvima te razviti suradnju članova Sekcije Zajednice, pa se pozivaju predstavnici zainteresiranih istarskih tvrtki da se aktivno uključe u predstojeće aktivnosti.

Na nacionalnoj razini od 2000. godine djeluje Zajednica za zaštitu okoliša u gospodarstvu, čija je poslovna tajnica Dijana Varlec istaknula kako HGK vodi tzv. Burzu otpada koja objedinjava ponudu i potražnju svih vrsta otpada nastalih tijekom proizvodnje, radi povezivanja, ponajprije pravnih osoba, odnosno ponuditelja sekundarne sirovine s tražiteljima sirovine.