Izvor: Shutterstock

Implementacija kružnog gospodarstva u Istarskoj županiji


Objavljeno: 05. 12. 2022. , Ažurirano: 13. 12. 2022.


Okrugli stol Implementacija kružnog gospodarstva u Istarskoj županiji, održat će se, u srijedu, 14. prosinca, u 11 sati u HGK - Županijskoj komori Pula na adresi, Carrarina 5, Pula.

Nakon niza okruglih stolova koji su održani po drugim županijama i u Puli će se razgovarati o implementaciji kružnog gospodarstva. Kako se kružno gospodarstvo temelji upravo na kvalitetnoj komunikaciji i suradnji svih zainteresiranih strana, HGK je kroz ova događanja preuzela ulogu facilitatora koji pomaže zainteresiranim stranama da se povežu i otklone probleme koji stoje na putu implementacije kružnog gospodarstva u praksi, a radi postizanja potrebne ekološke i ekonomske koristi.

Cilj je ovog skupa okupiti dionike nužne za uspostavu kružnog gospodarstva, kako bi, između ostalog, zajednički razmotrili potrebe industrije za korištenjem otpada kao resursa, mogućnost nabave pojedinih vrsta otpada u RH te mogućnost njihovog recikliranja.

Na skupu će sudjelovati predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a predstavit će se tvrtke: Pula Herculanea, Holcim (Hrvatska),  Maistra i Aluflexpack Novi. U panel raspravi sudjelovat će i Anđelko Švaljek, predsjednik Grupacije za kružno gospodarstvo HGK. 

Program događanja dostupan je u pratećim dokumentima.

Interes za sudjelovanje potvrđuje se ispunjavanjem online prijave u donjem dijelu teksta.