Izvor: HGK

Gospodarske aktivnosti na području županije odvijaju se u vrlo promjenjivim, a u pojedinim djelatnostima i neizvjesnim okolnostima. Zbog državne intervencije izravnim ograničavanjem poslovanja nekih djelatnosti, kao što su ugostiteljstvo, usluge smještaja i niz uslužnih djelatnosti, tvrtke ne ostvaruju valorizaciju svojeg poslovanja na tržištu, već im opstanak ovisi o mjerama financijske pomoći iz državnog proračuna. To je zaustavilo investicije, a kako se ograničenja donose na kratak rok bez mogućnosti predviđanja njihova tijeka, tvrtke teško mogu planirati i zapošljavanje, odnosno u slučaju naglog prestanka ograničenja mogao bi se pojaviti problem nedostatka kadrova. Sljedeći segment uglavnom su uslužne djelatnosti pod značajnim neizravnim utjecajem državnih mjera raznih oblika ograničenja kretanja i okupljanja. Putničke agencije, sve vrste prijevoza putnika, organizatori manifestacija, događanja i okupljanja te slične djelatnosti nisu stavljene pod režim zabrana ili ograničenja, ali im opći uvjeti i ograničenja kretanja i okupljanja ne pružaju mogućnost rentabilnog poslovanja i na duži rok ne omogućavaju opstanak. S obzirom na dominatnu ulogu koju u gospodarstvu imaju navedene djelatnosti, a koje objedinjeno nazivamo turizmom, trajanje spomenutih državnih intervencija imat će značajan utjecaj na buduću gospodarsku sliku u županiji. 

Iako je potražnja za industrijskim proizvodima dobra, a u nekim segmentima čak i u porastu, na tržištu se događaju procesi koji stvaraju nesigurnost i otežavaju planiranje poslovanja. To je prije svega znatan porast cijena nekih sirovina i repromaterijala, a uz to još uvijek nesigurni kanali dobave. Građevinski je sektor u zamahu pod utjecajem velikih infrastrukturnih projekata, poglavito dovršenja punog profila Istarskog ipsilona te početka probijanja druge cijevi tunela Učka, ali i i niza investicija javnog i privatnog sektora. U sektoru trgovine nastavlja se trend otvaranja novih maloprodajnih kapaciteta i širenja prodajne mreže. Najveći dobitnik u ovom razdoblju je i dalje sektor ICT-ja koji bilježi prosječno oko 20 posto rasta u svim segmentima. Uz znatno povećanje stupnja digitalizacije, razvoja web-prodaje i porasta značaja digitalnih platformi u ponudi usluga, ovaj sektor pokazuje veliku otpornost na promjenjive uvjete poslovanja i izvrsni potencijal za daljnji rast i razvoj.