Izvor: Pixabay

Stručni skup Energetska učinkovitost i OIE u novogradnji


Objavljeno: 26. 09. 2018. , Ažurirano: 09. 10. 2018.


ŽK Pula organizira manifestaciju Dani energetske učinkovitosti koja će se održati od 4. do 7. listopada u Puli. Manifestacija uključuje kolektivni nastup izlagača na štandu ŽK Pula u sklopu 21. Obrtničkog sajma Istre te stručni dio manifestacije. 

Cilj manifestacije je potaknuti gospodarsku suradnju i razmjenu znanja u segmentu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te predstaviti proizvođače kvalitetnih i inovativnih proizvoda i pružatelje usluga. Za taj je događaj zakupljen izložbeni prostor u kojem troškove nastupa za članice podmiruje HGK.

U sklopu stručnog dijela manifestacije 4. listopada u 13 sati u ŽK Pula održat će se stručni skup Energetska učinkovitost i OIE u novogradnji. Stručni skup se  organizira u suradnji s Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju kako bi proizvođači predstavili svoje inovacije u području zelene gradnje kroz energetsku učinkovitost u novogradnji. Sljedećeg dana u 11 sati u ŽK Pula održat će se Konferencija o prekograničnom poslovanju - Kako poslovati u Sloveniji, Italiji i Hrvatskoj. 

Stručni skup 4. listopada održava se u sklopu obilježavanja Tjedna cjeloživotnog učenja.