Vrijeme održavanja: 13.11.2019. - 14.11.2019.

Objavljeno: 07. 11. 2019. , Ažurirano: 07. 11. 2019.

Hrvatska gospodarska komora, u suradnji sa Zajednicom za ukapljeni naftni plin HGK i Gimnazijom Pula, organizira konferenciju i radionicu Alternativna goriva u prometu i zaštita kulturne baštine, koja će se održati 13. i 14. studenoga u Županijskoj komori Pula (Carrarina 5, Pula). Konferencija započinje 13. studenoga u 11 sati i 30 minuta. 

Konferencija je namijenjena predstavnicima tvrtki i javnosti, kako bi se približila problematika utjecaja atmosferskog onečišćenja na okoliš, kulturnu baštinu i izgrađenu okolinu te koristi prelaska na alternativna goriva za ukupnu zajednicu. Na konferenciji će, među ostalim, biti riječi o Integriranomu energetskom i klimatskom planu – dokumentu koji je trenutno u proceduri donošenja, a najavit će se i otvaranje nove LNG punionice koju u Hrvatskoj otvara tvrtka Butan plin d.o.o. 

Stoga se na konferenciji obrađuju intersektorske teme radi promocije te većega korištenja alternativnih goriva te zaštite kulturnih znamenitosti. Izlagači i sudionici konferencije predstavnici su vodećih hrvatskih energetskih tvrtki, kao i predstavnici i stručnjaci iz nadležnih ministarstava i obrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije informacije o programu dvodnevne konferencije dostupne su u pratećim dokumentima.

Kontakt-osobe za detaljnije informacije su Danijela Jemrić (Sektor za enegetiku i zaštitu okoliša HGK, e-adresa: djemric@hgk.hr) i Morena Mačina (ŽK Pula, e-adresa: mmacina@hgk.hr).

Interes za sudjelovanje potvrđuje se ispunjavanjem online prijave.