U HGK – ŽK Pula održan skup o mogućnostima zamjene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije Predavanje u ŽK Pula o Društveno odgovornom poslovanju u funkciji razvoja lokalne zajednice Predavanje Novosti u gospodarenju komunalnim i proizvodnim otpadom u objektima u kojima se priprema i/ili uslužuje hrana ŽK Pula organizira Dane energetske učinkovitosti

U HGK – ŽK Pula održan skup o mogućnostima zamjene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije

Predavanje u ŽK Pula o Društveno odgovornom poslovanju u funkciji razvoja lokalne zajednice

Predavanje Novosti u gospodarenju komunalnim i proizvodnim otpadom u objektima u kojima se priprema...

ŽK Pula organizira Dane energetske učinkovitosti

Događanja koja slijede

Edukacija

U HGK – ŽK Pula održan skup o mogućnostima zamjene...

Edukacija

Predavanje u ŽK Pula o Društveno odgovornom poslov...

Edukacija

Predavanje Novosti u gospodarenju komunalnim i pro...

Edukacija

Radionica o postizanju sporazuma u poslovnim odnos...

Manifestacija

ŽK Pula organizira Dane energetske učinkovitosti

Objava

Gospodarsko vijeće HGK – ŽK Pula posjetilo pomersk...

Objava

U Ravenni održana edukacija u sklopu projekta ECO-...

Objava

U Medulinu održana sjednica Gospodarskog vijeća HG...

Objava

Cinzia Počeko Kranjec izabrana za novu potpredsjed...

Projekti i akcije

ŽK Pula jedan je od partnera u projektu REI II

ŽK Pula sudjeluje u projektu ECO-NautiNet

Akcija Sretna srijeda 7. ožujka

Akcija Sretna srijeda 10. siječnja

Županijska komora Pula

  • Adresa:
  • Carrarina 5
  • 52100 Pula
  • Email: hgkpu@hgk.hr
  • Tel: +385 52 378 100
  • Fax: +385 52 211 875
  • predsjednica: Jasna Jaklin Majetić
  • direktor: Damir Sirotić