U ŽK Požega održana radionica Praktični primjeri implementacije Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Poziv na radionicu za potencijalne korisnike iz mjere 8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma Poziv na radionicu Kombiniranje JPP-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova Inforadionica Kontrola proizvodnih svojstava pasmina goveda namijenjenih proizvodnji mesa

U ŽK Požega održana radionica Praktični primjeri implementacije Opće uredbe o zaštiti osobnih podata...

Poziv na radionicu za potencijalne korisnike iz mjere 8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljš...

Poziv na radionicu Kombiniranje JPP-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova

Inforadionica Kontrola proizvodnih svojstava pasmina goveda namijenjenih proizvodnji mesa

Propisi po gospodarskim djelatnostima

Financijske djelatnosti i osiguranje

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje