O Županijskoj komori Požega

ŽK Požega

Županijska komora Požega djeluje na području Požeško-slavonske županije od 01.01.1994. godine, jedna je od dvadeset županijskih komora u sastavu Hrvatske gospodarske komore. Ustrojena kao poslovna i stručna organizacija koja zastupa i promovira interese svojih članica i cjelokupnog gospodarstva. Organiziranjem strukovnih udruženja i njihovim radom, te pojedinačnim direktnim kontaktima s članicama, komora nastoji pomoći pri rješavanju problema u poslovanju predlaganjem mjera za njihovo otklanjanje. Analiziraju se gospodarska kretanja i prati razvoj djelatnosti u zemlji i inozemstvu, te potiče donošenje ili usklađivanje pravne regulative. Udruženja pružaju stručnu pomoć i sudjeluju u rješavanju problema tekućeg poslovanja. Predlažu se mjere učinkovite zaštitne politike u gospodarstvu. Pripremaju se promocijske aktivnosti. Tumače se novouvedene međunarodne i domaće norme i propisi, te se predlaže i realizira sustav obrazovanja u komori.

Kao jedna od važnijih uloga je i kontinurana promocija gospodarstva u Hrvatskoj i inozemstvu, suradnja s inozemnim tvrtkama, komorama i drugim organizacijama. Također komora organizira i zajedničke nastupe domaćih tvrtki na sajmovima i izložbama u inozemstvu i Hrvatskoj. Osim promocije gospodarstva pružaju se i usluge izdavanje ATA karneta, izdavanje certifikata o porijeklu robe, te dozvola za prijevoznike u međunarodnom cestovnom prijevozu. U svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Županijska komora Požega redovito organizira edukacije na aktualne teme za članice.

Statutom Hrvatske gospodarske komore propisano je da županijska regionalna komora  ima gospodarsko vijeće koje čine članovi - predstavnici njezinih članica.

Gospodarsko vijeće ŽK Požega u mandatu od 2015. - 2019.:

 • Luka Balenović, Orljava d.o.o., Požega (predsjednik ŽK Požega)
 • Milan Božić, Ribnjačarstvo Poljana d.d., Poljana
 • Mladen Pavić, Kutjevo d.d., Kutjevo
 • Milan Matijević, Plamen d.o.o., Požega
 • Zdravko Alvir, Zvečevo d.d., Požega
 • Goran Šutalo, Color emajl d.o.o., Požega
 • Zdravko Jelčić, Spin Valis d.d., Požega
 • Darko Aračić, Agronom d.o.o., Požega
 • Ivan Straga, Straga trans d.o.o., Lipik
 • Ivan Križanović, APP d.d., Požega
 • Zdenko Prskalo, Magma d.o.o., Požega
 • Thomas Heinz Pandžić, Alles d.o.o., Požega
 • Siniša Kuzmanović, Metalija-trans d.o.o., Požega
 • Danijel Zadjelović, Lipik glas d.o.o., Lipik
 • Josip Galić, Presoflex gradnja d.o.o., Požega
 • Drago Lucić, Tofrado trgovina d.o.o., Pleternica
 • Antun Petrić, P.A.K. – Konstruktor d.o.o., Požega
 • Branko Šutalo, Promet građenje d.o.o., Požega

 

Contacts

 • Županijska komora Požega Adresa: Vukovarska 6 34000 Požega Email: hgkpz@hgk.hr Tel: +385 34 273 260 Fax: +385 34 273 360 predsjednik: Luka Balenović
 • Županijska komora Požega Tel: +385 34 273 260 Email: hgkpz@hgk.hr