Površina: 1.823 km² ( 3,2 % kopnene površine RH)

Struktura površine:

 • šume: 45 %
 • poljoprivredno zemljište: 43 %
 • građevinsko zemljište: 7 %
 • infrastruktura: 3%
 • vode: 2%

Stanovništvo:

 • 78.031 po popisu 2011.g. (1,82 % RH)
 • 74.000 po procjeni  2016.g. (1,72 % RH)

Gradovi: Požega, Kutjevo, Pleternica, Pakrac, Lipik

Općine: Velika, Čaglin, Jakšić, Brestovac, Kaptol

Broj zaposlenih (prosinac 2017.): 18.714

Broj nezaposlenih (prosinac 2017.): 3.653

Poslovanje poduzetnika obveznika poreza na dobit 2017.

 • Broj poduzetnika: 844
 • Ukupni prihod: 3.955.000.000 kn
 • Ukupni rashod: 3.931.000.000 kn
 • Prosječan broj zaposlenih: 8.748
 • Prosječna mjesečna neto plaća: 4.162 kn
 • Izvoz roba i usluga: 758.000.000 kn
 • Uvoz roba i usluga: 302.000.000 kn

 Struktura gospodarstva prema učešću u ukupnom prihodu u 2017.

 1. Prerađivačka industrija: 31 %
 2. Trgovina na veliko i malo: 28 %
 3. Prijevoz i skladištenje: 14 %
 4. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo: 10 %
 5. Građevinarstvo: 8 %
 6. Opskrba vodom; gospodarenje otpadom: 4 %
 7. Rudarstvo i vađenje: 1%
 8. Ostale djelatnosti: 4 %