Površina: 1.823 km² ( 3,2 % kopnene površine RH)

Struktura površine:

 • šume: 45 %
 • poljoprivredno zemljište: 43 %
 • građevinsko zemljište: 7 %
 • infrastruktura: 3%
 • vode: 2%

Stanovništvo:

 • 78.031 po popisu 2011.g. (1,82 % RH)
 • 69 600 po procjeni  2017.g.

Gradovi: Požega, Kutjevo, Pleternica, Pakrac, Lipik

Općine: Velika, Čaglin, Jakšić, Brestovac, Kaptol

Broj zaposlenih (prosinac 2019.): 19.593

Broj nezaposlenih (prosinac 2019.): 2.462

Poslovanje poduzetnika obveznika poreza na dobit 2019.

 • Broj poduzetnika: 962
 • Ukupni prihod: 4.697.000.000 kn
 • Ukupni rashod: 4.510.000.000 kn
 • Prosječan broj zaposlenih: 9.470
 • Prosječna mjesečna bruto plaća: 6.780 kn
 • Izvoz roba i usluga: 965.000.000 kn
 • Uvoz roba i usluga: 381.000.000 kn

 Struktura gospodarstva prema učešću u ukupnom prihodu u 2019.

 1. Prerađivačka industrija: 30 %
 2. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo: 22 %
 3. Trgovina na veliko i malo: 17 %
 4. Prijevoz i skladištenje: 11 %
 5. Građevinarstvo: 11 %
 6. Opskrba vodom; gospodarenje otpadom: 3 %
 7. Rudarstvo i vađenje: 1%
 8. Ostale djelatnosti: 5 %