Kako bi se potaknuo razvoj kontinentalnog područja Ličko-senjske županije kao cjelogodišnje kvalitetne i atraktivne destinacije, ali jednako tako i razvoj novog pogleda i novih sadržaja priobalnog područja, povećao broj osviještenih posjetitelja, održivost prostora, svijest o očuvanju baštine, rast kvalitete života stanovništva te humanijeg turizma za domaće i strane posjetitelje, 27. lipnja 2006. godine osnovana je Strukovna grupa kulturnog turizma Županijske komore Otočac.

Članice su trgovačka društva čija je djelatnost povezana s kulturnim turizmom i drugi gospodarski subjekti zainteresirani za problematiku kulturnog turizma, institucije u području kulturne i obrazovne djelatnosti te fizičke osobe koje u sklopu svoje djelatnosti unapređuju kulturni turizam.