Poziv na 12. Međunarodni božićni sajam u Otočcu, 15. i 16. prosinca 2018. Održana konferencija Žene i točka – prepuna dvorana žena za razvoj ženskog poduzetništva Poziv na certificiranje gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi - BFC SEE Javni poziv za iskaz interesa za poduzetničku zonu Čiponjac (sjever)

Poziv na 12. Međunarodni božićni sajam u Otočcu, 15. i 16. prosinca 2018.

Održana konferencija Žene i točka – prepuna dvorana žena za razvoj ženskog poduzetništva

Poziv na certificiranje gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi - BF...

Javni poziv za iskaz interesa za poduzetničku zonu Čiponjac (sjever)

Projekti i akcije

Međunarodna konferencija o ženama u poduzetništvu

Terezijanski sajam