Vrijeme održavanja: 22.11.2019.

Objavljeno: 12. 11. 2019. , Ažurirano: 12. 11. 2019.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Otočac poziva na edukaciju tj. radionicu Komunikacija i načela pregovaranja u funkciji podizanja kvalitete poduzeća, koja će se održati 22. studenoga, od 10 do 14 sati u velikoj dvorani ŽK Otočac, na adresi Kralja Zvonimira 16 u Otočcu.

U sklopu edukacije bit će obuhvaćena područja kvalitete interne i eksterne komunikacije te njene uloge u podizanju konkurentnosti i upravljanja kvalitetom poslovanja gospodarskih subjekta. U okviru edukacije biti će obuhvaćena i temeljna načela poslovnog i međunarodnog pregovaranja uključujući identifikaciju kulturnih i poslovnih običaja u međunarodnom pregovaranju.

Cilj edukacije je transferirati znanje zainteresiranim sudionicima te prezentirati učinkovite metode za postizanje više razine kvalitetne komunikacije te uspješniji sustav upravljanja kvalitetom poduzeća. Radionice uključuju upoznavanje s temeljnim načelima poslovnog pregovaranja kako bi se ojačala konkurentnost gospodarskih subjekata. Interaktivnom nastavom, radom u timovima polaznicima će se približiti koncept kvalitetne i učinkovite poslovne komunikacije. Poseban naglasak radionica stavljen je na upoznavanje i savladavanje vještina neverbalne komunikacije koji unapređuju kvalitetu interakcije.

Kome je namijenjena edukacija: svim gospodarskim subjektima, izvoznicima, državnim institucijama i organizacijama, studentima, maturantima i svim ostalim zainteresiranim stranama.

Sudjelovanje na radionici je bez plaćanja naknade.

Predavač i voditelj radionice je Tomislav Galović. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a područje njegovog rada i djelovanja vezano je uz područje konkurentnosti, inovativnosti, međunarodnog poslovanja, poslovnog i međunarodnog pregovaranja. Kao gostujući predavač sudjelovao je u programima mobilnosti (Nizozemska, Finska, Cipar, Njemačka, Portugal, Grčka). Član je i zamjenik člana dvaju komisija Međunarodne trgovačke komore (ICC) u Republici Hrvatskoj. Trenutno obnaša funkciju koordinatora IB&M programa studentske razmjene za Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, voditelja znanstvenog projekta UNIRI i voditelja jednog od međunarodnih programa cjeloživotnog obrazovanja EFRI International Business Workshops. Također je član Katedre za međunarodnu ekonomiju i Odbora za projekte Fakulteta. Rezultate istraživanja na projektima objavio je u znanstvenim i stručnim radovima s kojima je sudjelovao na više znanstvenih i stručnih konferencija, simpozija i skupova, a objavio je, jedan sveučilišni udžbenik, jednu znanstvenu knjigu te više od četrdeset znanstvenih i stručnih radova.

 

 

Program

Vrijeme Aktivnost
10:00 - 12:00 Komunikacija i poslovno pregovaranje: teorijski aspekti i interaktivne radionice
12:00 - 12:30 Pauza
12:30 - 13:30 Značaj neverbalne komunikacije kao čimbenik unapređenja poslovanja
13:30 - 14:00 Pitanja?