Kreativni narativi za jačanje destinacijskog brenda i obogaćivanje lokalne smještajne ponude na primjerima Otočca i Gacke

U suradnji s Kulturnom udrugom za baštinu i stvaralaštvo Baštinica, u organizaciji ŽK Otočac, 4. svibnja održana je edukacija Interpretacija baštine – interpretativno vođenje kao jamstvo očuvanja baštine (Kreativni narativi za jačanje destinacijskog brenda i obogaćivanje lokalne smještajne ponude na primjerima Otočca i Gacke), namijenjena pružateljima usluge smještaja u domaćinstvu, ostalim turističkim dionicima u destinaciji i članicama Strukovne grupe kulturnog turizma HGK – Županijske komore Otočac.

Cilj je edukacije poticanje na korištenje postojećih interpretativnih narativa baštine (zanimljivih priča, legenda, podataka, storytellinga) u turističkoj ponudi destinacije i na stvaranje novih, individualiziranih narativa u skladu s potrebama i karakteristikama pojedine članice odnosno pružatelja turističkih usluga.

Edukacija ima dva ciklusa. Prvi ciklus sastoji se od prezentacije i edukativne šetnje, a drugi je ciklus radionica o kreativnim narativima sa simboličnim nagradama za sudionike (promotivnim materijalima i suvenirima). Radionicu je vodila predsjednica KUBS Baštinice Manja Kostelac Gomerčić.

mkg.jpg

Manja Kostelac Gomerčić, predsjednica KUBS Baštinice; Izvor: HGK