Obilježje gospodarstva Županije ličko-senjske je zaostajanje za dostignutom gospodarskom i socijalnom razinom razvijenosti Hrvatske. Na gospodarsko zaostajanje županije utjecao je nedostatak vlastite akumulacije, slaba prometna povezanost, pomanjkanje visokostručnih kadrova i ratne aktivnosti. Ovi su problemi utjecali i na promjenu strukture gospodarstva županije. Promjene u razvitku stanovništva, naročito uslijed prirodnih i društvenih karakteristika (npr. rata) u kratkom roku izmijenile su demografsku sliku prostora. Nepovoljna struktura stanovništva ograničavajući je faktor gospodarskog razvoja županije, kao što je nedostatak stručnih kadrova ograničavajući čimbenik razvitka poduzeća.

Bolje funkcionalno i prometno povezivanje pojedinih područja Hrvatske preko prostora županije omogućit će, politikom održivog korištenja prirodnih resursa županije, brži gospodarski razvitak, te utjecati na rast i razvitak gradskih središta. Kvalitetnim prometnim povezivanjem poboljšat će se demografska slika ovog prostora, tj. usporiti negativna demografska kretanja. Zbog težine društvene i gospodarske krize, prisutne na ovim prostorima zadnjih desetljeća velik broj stanovnika je emigrirao. Stradanje i migracije, kao posljedice agresije na državu Hrvatsku, dodatno su pogoršale demografsku sliku županije. Od ukupnog broja stanovnika županije udio radno sposobnog stanovništva iznosi 57,6 % (Hrvatska 63,7%). Koeficijent starosti u županiji iznosi 30,5% i prelazi kritičnu razinu od 12%. Obrazovna struktura stanovništva nije zadovoljavajuća jer je udio stanovnika sa završenom srednjom školom, višom ili fakultetom manji od državnog prosjeka.

Razvitak Ličko-senjske županije usmjeren je na turizam, poljoprivredu i drvnu industriju, što je predviđeno Studijom dugoročnog razvitka županije. Na području županije aktivno je 880 tvrtki. Od tog broja najviše ih je iz trgovine, prerađivačke industrije, turizma i ugostiteljstva, prijevoznih usluga te građevinarstva. Gospodarstvo županije karakterizira postojanje mikro i malih poduzetnika, a kada se govori o trgovačkim društvima njih je među aktivnim 99%  iz reda mikro i malih poduzetnika dok je srednje velikih 1%, a tek je jedna velika tvrtka. Najveći broj poduzetnika bavi se trgovinom i pružanjem usluga. Postojeće industrijske kapacitete karakterizira slaba tehničko-tehnološka opremljenost, zastarjela tehnologija i nizak stupanj prerade sirovine. Zbog ovakvog stanja niske su prosječne plaće, zakašnjele isplate, nedovoljno je stručnog kadra. Ovakvo stanje uzrokuje nedovoljno proizvodnih programa za potrebe novih tržišta, pa dolazi do smanjenja stambene i investicijske potrošnje.

U u poduzetničkim zonama u Ličko-senjskoj županiji prema trenutnim podatcima slobodnog mjesta za kupnju/zakup ima u sljedećim:

1. Zona poslovnih namjena Smiljansko polje, Grad Gospić
2. Poduzetnička zona Čiponjac, Grad Novalja
3. Poduzetnička zona Brinje - Križpolje (Maljen), Općina Brinje
4. Poduzetnička zona Konjsko Brdo, Općina Perušić
5. Poduzetnička zona Podudbina, Općina Udbina

Više informacija o uvjetima za poslovanje u zonama Ličko-senjske županije te o poticajnim mjerama moguće je pronaći i u dvojezičnoj publikaciji (hrv/eng) Hrvatske gospodarske komore pod nazivom Vodič za investitore: Hrvatska - Ličko-senjska županija - Vaša prilika za investicije u srcu Europe!