Analize

TREND PADA TURISTIčKIH NOćENJA SE NASTAVLJA

Prema podacima DZS-a, u ožujku 2020. godine u komercijalnome smještaju ostvareno je 104,4 tisuće turističkih dolazaka i 289,6 tisuća turističkih noćenja, što je 76,8% odnosno 69,3% manje u odnosu na ožujak 2019. godine. Spomenutim padom turističkih noć...
Saznaj više

U VELJAčI ZABILJEžENI PRVI NEGATIVNI UčINCI PANDEMIJE NA ROBNU RAZMJENU

Danas objavljeni podaci o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom u siječnju i veljači otkrivaju da to razdoblje po ukupnoj vrije...
Saznaj više

U OžUJKU PAD MALOPRODAJNOGA PROMETA EU27

Saznaj više

I EUROPSKA KOMISIJA PREDVIđA SNAžAN PAD BDP-A

Saznaj više

Publikacije

 • {{section}}
  • Centar za digitalnu transformaciju i strateški razvoj
  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
  • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize
  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
  • Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav
  • Sektor za industriju
  • Sektor za komunikacije
  • Sektor za međunarodne poslove i EU
  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
  • Sektor za promet i veze
  • Sektor za trgovinu
  • Sektor za turizam
 • {{year}}
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
 • {{type}}
  • ANALIZA
  • PUBLIKACIJA
PSC