Zajednica za promet na unutarnjim vodama Hrvatske gospodarske komore osnovana je 19. prosinca 2003. godine.

Izborna sjednica Zajednice održana je 13. studenoga 2019. godine i na sjednici je za predsjednika Zajednice izabrana Valentina Rakić (HRB Dunavski Lloyd Sisak d.o.o.)

Zajednica za promet na unutarnjim vodama je organizirana i djeluje u HGK – Županijskoj komori Osijek. Osnovana je s ciljem pružanja stručne potpore članicama Komore u rješavanju problema iz područja djelatnosti koje obavljaju, promicanja njihovih zajedničkih interesa na tržištu te pred tijelima drżavne uprave i organizacijama koje imaju javne ovlasti te razmjene znanja i iskustava.

Zajednica nema svojstvo pravne osobe i djeluje u sastavu Hrvatske gospodarske komore, kao strukovno udruženje gospodarskih subjekata čija je osnovna djelatnost vezana uz promet na unutarnjim vodama.