Vrijeme održavanja: 30.06.2021.

Objavljeno: 01. 07. 2021. , Ažurirano: 01. 07. 2021.

U Županijskoj komori Osijek, 30. lipnja je održan sastanak s poduzetnicima iz područja elektrotehnike i računalstva u okviru projekta RCK ELPROS na kojem je ŽK Osijek partner. Cilj sastanka bio je upoznati poduzetnike s mogućnostima njihova uključenja u projekt i što se očekuje od njih na unaprjeđenju obrazovanja u području elektrotehničke i računalstva te koje benefite mogu ostvariti.

Na početku su poduzetnici upoznati s dva projekta koja su u provedbi: uspostava infrastrukture RCK ELPROS i uspostava organizacije i rada.

Snježana Babić iz ŽK Osijek upoznala je poduzetnike s aktivnostima i partnerima u projektu te posebno s aktivnostima koje će se provoditi u suradnji s poduzetnicima iz djelatnosti elektrotehnike i IT sektora. ŽK Osijek će anketirati poduzetnike kako bi utvrdila potrebe za kadrovima koji se obrazuju ili bi se mogli obrazovati u Elektrotehničkoj i prometnoj školi te o potrebi modernizacije postojećih ili uvođenju novih obrazovnih programa. Na temelju prikupljenih informacija, izradit će se preporuke za razvoj novih i modernizaciju strukovnih kurikuluma te za razvoj novih obrazovnih programa osposobljavanja i usavršavanja.

Također, tijekom projekta, provodit će se edukacija mentora za stjecanje znanja o poučavanju učenika kako bi poslodavci prema Izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju mogli primati učenike na stručnu praksu. U planu su i dva specijalizirana sajma na kojem bi poduzetnici iz područja elektrotehnike i IT sektora učenicima strukovnih škola prezentirali mogućnosti odrađivanja stručne prakse i zaposlenja.

"Interes škole je obrazovati kadrove koji su potrebni poduzetnicima, a ne producirati kadrove za tržište rada koji se po završetku školovanja neće moći zaposliti", rekao je u nastavku sastanka Antun Kovačić, ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole, te istaknuo kako je školi potrebna suradnja s poduzetnicima. Predstavio je obrazovne programe čija je modernizacija predviđena izmjenom kurikuluma tijekom trajanja projekta te uvođenjem izbornih modula ili radioničkih vježbi u postjeće programe, kako bi učenici stekli nova, proširena znanja, ali i primjenjive vještine. Govorio je i o programima osposobljavanja i usavršavanja za odrasle polaznike, nezaposlene osobe ili zaposlene koji žele dodatno proširiti svoja znanja iz određenih područja. Naglasio je i potrebu suradnje s poduzetnicima na edukaciji nastavnog osoblja za proveđenje programa na novi, moderan i inovativan način. U planu je i angažiranje stručnjaka zaposlenih kod poduzetnika u ulozi gostujućih predavača ili vanjskih suradnika, za što je ključan interes poduzetnika i spremnost za suradnju sa školom.

U raspravi koja je uslijedila predstavnici poduzetnika su iskazali zadovoljstvo činjenicom da se prilikom kreiranja obrazovnih programa žele saslušati njihova mišljenja, sugestije i potrebe. Što se tiče sudjelovanja u obrazovnim procesima, poduzetnici su rekli da im je prihvatljivije educirati nastavnike i drugo obrazovno osoblje, nego sudjelovati u nastavi kao vanjski suradnici budući je to angažman koji oduzima puno vremena kojega uz bavljenje poslom teško mogu odvojiti. Povremeno sudjelovanje u nastavi u ulozi gostujućih predavača poduzetnicima je prihvatljivo, ali smatraju da bi se puno bolji efekti postigli da se nastavno osoblje educira i osposobi u tvrtkama i tako stečena praktična znanja prenose učenicima.