Strukovna grupacija poslovanja nekretninama ŽK Osijek

HGK ŽK Osijek

Radi unaprjeđivanja djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina 14. srpnja 2006. godine osnovana je pri HGK Županijskoj komori Osijek Strukovna grupacija poslovanja nekretninama HGK Županijske komore Osijek, koja obuhvaća posrednike (trgovačka društva i obrtnike) s područja Osječko-baranjske županije koji se bave ovom djelatnošću.

Rad strukovne grupacije uređen je Poslovnikom koji definira zadatke i ciljeve Strukovne grupacije poslovanja nekretninama, a to su, među ostalim, i:

-       upoznavanje članova sa zakonskim i drugim propisima koji se odnose i utječju na područje njihove registrirane djelatnosti;

-       sudjelovanje u raspravama o prijedlozima i nacrtima zakona i drugih propisa, kada se o tome zatraži stav Udruženja Hrvatske gospodarske komore;

-       suradnja s ministarstvima te drugim državnim tijelima radi rješavanja problema članova Strukovne grupacije te promicanja njihovih interesa;

-       edukacija članova organiziranjem tematskih seminara, skupova i predavanja u vezi s djelatnostima koje obavljaju članovi Strukovne grupacije;

-       sudjelovanje na sajamskim i drugim gospodarskim priredbama te drugi oblici promidžbe posrednika i same posredničke djelatnosti (TV emisije, prezentacije i sl.);

-       razmjena informacija među članovima Strukovne grupacije koje mogu utjecati na uklanjanje nelojalne konkurencije na tržištu te na poboljšanje suradnje;

-       podizanje ugleda i digniteta struke te

-       povećanje zadovoljstva i jačanje povjerenja korisnika posredničkih usluga.

 

Posrednici se redovito okupljaju na sjednicama Strukovne grupacije na kojima raspravljaju o aktualnoj problematici posredničke struke, stanju na tržištu nekretnina, zakonima koji utječu na obavljanje njihove djelatnosti te dogovaraju aktivnosti kojima ostvaruju zacrtane zadatke i ciljeve. Organiziraju se edukacije za posrednike, rasprave, okrugli stolovi te različite promotivne aktivnosti.

Publikacija Stanje djelatnosti poslovanja nekretninama u Osječko-baranjskoj županiji od 2010. do 2015.

Contacts

  • Županijska komora Osijek Adresa: Europske avenije 13 31000 Osijek Email: hgkos@hgk.hr Tel: +385 31 223 800 Fax: +385 31 213 406 predsjednik: Zoran Kovačević administrativna tajnica: Irena Župan
  • Duško Grgur President Tel: +385 31 200 101 (German d.o.o.) Email: german.nekretnine@os.t-com.hr
  • Dubravko Sabljar Vice president Tel: +385 31 813 775 (Dom Commerce agencija za poslovanje nekretninama) Email: mirko.sabljar@os.t-com.hr
  • Snježana Babić Secretary Tel: +385 31 223 880 Email: sbabic@hgk.hr