Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja- PARTNER NET II

HGK Županijska komora Osijek je partner u projektu „Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja – PARTNER NET 2“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014/2020 / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja.

Nositelj projekta PARTNER NET II je Javna ustanova  Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, a partneri na projektu su Centar za poduzetništvo Osijek, HGK - Županijska komora Osijek i HZZ Regionalni ured Osijek.

Vrijednost projekta je 1.967.509,56 HRK (EU sufinanciranje 100%), a trajanje 30 mjeseci - od 14. svibnja 2018. do 13. studenoga 2020. godine.

Cilj projekta je utjecati na jačanje kompetencija nezaposlenih osoba radi povećanja njihove zapošljivosti, stjecanje znanja potrebnih za pokretanje vlastitog poduzetništva i samozapošljavanje te povećanje operativnih kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske županije.

Ciljne skupine projekta su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kako je definirano županijskom Strategijom razvoja ljudskih potencijala, učenici srednjih škola, predstavnici članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje OBŽ i zaposlenici institucija članova LPZ OBŽ.

U sklopu projekta će se odvijati slijedeće aktivnosti: 

 • Edukacija za njegovateljice
 • Edukacija vezana uz EU projekte
 • AutoCad edukacija
 • PHP akademija
 • PHP i Magento edukacija
 • Edukacija o osnovama poduzetništva
 • Individualno savjetovanje za buduće poduzetnike
 • Edukacija za buduće poduzetnike – razrada poslovne ideje
 • Usluga mentoriranja poduzetnika početnika
 • Izrada brošure „Osnove poduzetništva“
 • Identificiranje potreba poduzetnika, deficitarnih zanimanja, potrebnih znanja, vještina i kompetencija kod budućih zaposlenika
 • Edukacija članova LPZ

Pozadina projekta

Analizom potreba poduzetnika za kadrovima određenih profila kao i specifičnim znanjima, vještinama i kompetencijama koje nedostaju nezposlenim osobama, projektni partneri su kroz sudjelovanje u projektu Lokalna partnerstva za zapošljavaje OBŽ uočili te upozoravali na problem neusklađenosti između ponude i potražnje na tržištu rada te problem neuskađenosti između znanja koja su rezultat obrazovnog sustava i potreba poduzetnika za određenim znanjima i kompetencijama, zbog čega sami poduzetnici moraju dodatno usavršavati kadrove koje zapošljavaju.

ICT sektor jedna je od propulzivnijih grana gospodarstva koja u Osječko-baranjskoj županiji bilježi uzlazne trendove u posljednjih osam godina. Međutim, jedan od najvećih problema za ICT tvrtke u županiji predstavlja nedostatak adekvatnog stručnog kadra, odnosno nepostojanje znanja i kompetencija na tržištu rada koje ICT tvrtke očekuju od budućih zaposlenika. ICT sektor nudi zanimljive mogućnosti za razvoj profesionalne karijere, kao i odlične uvjete samozapošljavanja.

Zbog ograničene ponude radnih mjesta na tržištu rada, ali i poticaja koji se isplaćuju u sklopu Mjera aktivne politike zapošljavanja, posljednjih je godina samostalno poduzetništvo, odnosno samozapošljavanje postalo značajan vid rješenja problema nezaposlenosti. Poticaji za samozapošljavanje osim novaca na računu vlastite firme donose određene obaveze i rizik od troškova koji se treba podmiriti prihodima iz obavljanja djelatnosti, odnosno poslovanja. Dio osoba koje su koristile sredstva HZZ-a za samozapošljavanje nije uspio preživjeti ni prvu godinu te su bili primorani raskinuti ugovor s HZZ-om. Dio poduzetnika imao je teškoća od samog pokretnja posla te su tvrtke ugasili u prvim godinama poslovanja. 35% trgovačkih društava, otvorenih korištenjem mjera za samozapošljavanje nije uspjelo opstati na tržištu. Iako samozapošljavanje predstavlja pojam bolje poslovne budućnosti, ono predstavlja i veliki izazov i rizik, posebno osobama koje nemaju iskustva u poduzetništvu. Tim osobama potrebno je osigurati osnovne informacije i znanja o poduzetništvu kako bi izbjegli početničke greške prilikom pokretnja poduzetništva, kao i u prvim godinama obavljanja poduzetničke djelatnosti. Zbog osiguranja potpore poduzetnicima potrebno je dodatno ojačati operativne kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje OBŽ.

Očekivani rezultati projekta su:

 • podizanje razine postojećih znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih osoba, radi veće zapošljivosti
 • umanjivanja nesrazmjera ponude i potražnje na tržištu rada
 • stjecanje znanja o podzetništvu radi pokretanja vlastitog posla i samozapošljavanja
 • podizanje svijesti o poduzetništvu kod učenika srednjih škola s intencijom rane intervencije na tržištu rada (boljem usmjeravanju osoba k onim zanimanjima koja su tražena na tržištu rada, razvoju tzv. „soft skills“ vještina koje nisu uspjeli razviti kroz redovno obrazovanje)

EDUKACIJA ZA NEZAPOSLENE IZ WEB DEVELOPMENTA 

U okviru provedbe projekta Partner Net 2, HGK Županijska komora Osijek u suradnji s tvrtkom Inchoo d.o.o. iz Osijeka organizira edukacije iz web developmenta za nezaposlene osobe.

Edukaciju će provesti stručnjaci tvrtke Inchoo.

Informacije i prijave moguće su do 9. prosinca na web i facebook stranici provoditelja edukacije:

web-stranicahttp://inchoo.hr/php-akademija-2019/

 

SAVJETOVANJE ZA NEZAPOSLENE O POKRETANJU VLASTITOG POSLA

U okviru provedbe projekta PARTNER NET 2 nezaposlene osobe, koje žele ostvariti svoju poduzetničku ideju i pokenuti vlastiti posao, mogu doći na savjetovanje o pokretanju poduzetničkih aktivnosti u HGK Županijsku komoru Osijek, Europske avenije 13.

Prilikom dolaska na savjetovanje treba donijeti:

 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji (nezaposlene osobe koje su prijavljene na HZZ) ili
 • presliku osobne iskaznice (nezaposlene osobe koje se ne vode u evidenciji HZZ)

Na savjetovanje je moguće doći svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) od 9 do 14 sati.

Prije dolaska nezaposlene osobe o potrebnim informacijama mogu poslati upit na    e-mail: sbabic@hgk.hr ili kmiling@hgk.hr ili se telefonski dogovoriti o terminu dolaska na broj: 223-880 (Snježana Babić) ili 223-860 (Kornela Miling).

Kontakti

 • Županijska komora Osijek Adresa: Europske avenije 13 31000 Osijek Email: hgkos@hgk.hr Tel: +385 31 223 800 Fax: +385 31 213 406 predsjednik: Zoran Kovačević administrativna tajnica: Irena Župan
 • Snježana Babić Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 880 Email: sbabic@hgk.hr
 • Kornela Miling Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 860 Email: kmiling@hgk.hr