Vrijeme održavanja: 03.05.2017.

Objavljeno: 05. 05. 2017. , Ažurirano: 05. 05. 2017.

Hrvatska gospodarska komora i Županijska komora Krapina u suradnji s Agencijom za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (AORPS) organizirali su u ŽK Krapina 3. svibnja radionicu Primjena Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, na kojoj je billo riječi i o predstojećim izmjenama Zakona. Na radionici su sudjelovali predstavnici gospodarskih subjekata Krapinsko-zagorske županije, županijske uprave i sindikata, a u ime HGK prisutne je pozdravio savjetnik predsjednika HGK za rad i zapošljavanje Davorko Vidović.

Ravnatelj AORPS-a Ivan Madunić i rukovoditeljica Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova AORPS-a Ivana Krmek održali su izlaganje o isplati naknada radnicima u slučaju stečaja ili blokade, pravima zaštite radnika osiguranim zakonom, procedurama oko podnošenja zahtjeva za osiguranje potraživanja te isplate i prijenos potraživanja. U slučaju stečaja poslodavca radniku su zakonom osigurana ova prava: naknada za tri neisplaćene plaće, neisplaćena bolovanja na teret poslodavca, neisplaćeni neiskorišteni godišnji odmor, otpremnina i pravomoćno dosuđene naknade štete zbog ozljede na radu. U slučaju blokade računa poslodavca radniku je osigurano pravo naknade za tri neisplaćene plaće te za najviše tri neisplaćena bolovanja.
 
Agencija (AORPS) djeluje u sklopu Ministarstva rada i mirovinskog sustava te raspolaže fondom koji omogućuje plaćanja u slučaju blokade ili stečaja, stoga je važno da se poslodavci koji zapadnu u poteškoće, kao i radnici kojima nije isplaćena plaća u propisanim rokovima, obrate Agenciji i tako ostvare pravo na pomoć.
 
KRAPINA-Radionica AORPSa 3-svibnja-1.jpg

Sudionici radionice AORPS-a; Izvor: ŽK Krapina; Snimio: Lucija Šipek.