Objavljeno: 04. 06. 2020. , Ažurirano: 04. 06. 2020.

U tijeku je javno savjetovanje na temelju kojega će uskoro biti pripremljen javni poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Javno savjetovanje, odnosno Otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva – Poziv na dostavu projektnih prijedloga nalazi se na webu e-Savjetovanje, gdje završava 15. lipnja.

Glavni su ciljevi javnog poziva Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem (prebacivanjem na) obnovljive izvore energije.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva moći će biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Prihvatljivi su prijavitelji poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05 – 09 te područja C, odjeljaka 13 – 33.

Županijska komora Koprivnica i Regionalna energetska agencija Sjever organiziraju besplatno inicijalno savjetovanje i upoznavanje potencijalnih prijavitelja s uvjetima natječaja. 

Regionalna energetska agencija Sjever zainteresiranim tvrtkama može ponuditi tehničku pomoć kod pripreme projektne dokumentacije, izradu prijavne dokumentacije i vođenje kroz cijeli postupak prijave za sufinanciranje, pripremu dokumentacije o nabavi radova u skladu s pravilima za neobveznike javne nabave (NOJN) te upravljanje projektom.

Molimo sve zainteresirane za inicijalno savjetovanje o mogućnostima prijave projekta kojima će se omogućili sufinanciranje njihovih investicija u energetsku obnovu pogona i pratećih zgrada da se prijave putem online prijavnice u nastavku teksta do 15. lipnja.