Vrijeme održavanja: 12.03.2020.

Objavljeno: 04. 03. 2020. , Ažurirano: 04. 03. 2020.

Radionica Komunikacija i načela poslovnog i međunarodnog pregovaranja održat će se u četvrtak, 12. ožujka, od 10 do 14 sati, u Županijskoj komori Koprivnica, na adresi Frankopanska 3.

Na radionici će biti obuhvaćena područja komunikacije i uloge komunikacije u podizanju konkurentnosti i upravljanja kvalitetom poslovanja gospodarskih subjekata i temeljna načela poslovnog i međunarodnog pregovaranja uključujući identifikaciju kulturnih i poslovnih običaja u međunarodnom pregovaranju.

Radionica je besplatna i namijenjena svim gospodarskim subjektima, izvoznicima, državnim institucijama i organizacijama, studentima, maturantima i svim ostalim zainteresiranima.

Predavač i voditelj radionice je Tomislav Galović, docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a područje je njegova rada i djelovanja povezano s područjem konkurentnosti, inovativnosti, međunarodnog poslovanja, poslovnog i međunarodnog pregovaranja. Kao gostujući predavač sudjelovao je u programima mobilnosti (Finska, Cipar, Njemačka, Portugal). Član je i zamjenik člana dvaju komisija Međunarodne trgovačke komore (ICC) u Republici Hrvatskoj. Također je član Katedre za međunarodnu ekonomiju i Odbora za projekte Fakulteta.

Prijaviti se možete popunjavanjem prijavnice u nastavku zaključno do 11. ožujka.

Program

Vrijeme Aktivnost
12.03.2020
10:00 - 12:00 Komunikacija i poslovno pregovaranje: teorijski aspekti i interaktivne radionice
12:00 - 12:30 Pauza
12:30 - 13:30 Značaj neverbalne komunikacije kao čimbenik unapređenja poslovanja
13:30 - 14:00 Pitanja